IV Święto Laikatu Pijarskiego, Jasna Góra, 16-18 października 2015 r.