Informacje

KURIA PROWINCJALNA POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU PIJARÓW 

Sekretariat Kurii Prowincjalnej jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.
ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków 
tel.: 12 422 17 24, fax: 12 421 98 95, kuria@pijarzy.pl  

Numer konta bankowego:
Bank Pekao S.A.: 71 1240 2294 1111 0000 3723 5237 

NIP 676 10 59 352


Prowincjalny Duszpasterz Powołań
o. Radosław Boboń SP
tel. 512 487 512, powolania@pijarzy.pl


Rzecznik prasowy Prowincji
o. Jacek Wolan SP
tel. 668 864 716, wolan@pijarzy.pl

Prowincjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

o. Emil Grochowski SP
iodo@pijarzy.pl


Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Archiwum jest dostępne dla kwerendzistów od pn. do pt. w godz.: 9-16 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z archiwistą za pośrednictwem maila: archiwum@pijarzy.pl.

Zasady dostępu do Archiwum dla kwerendzistów:

1. Archiwalia udostępniane są wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego, przesłany pocztą (na adres Archiwum Historyczne, ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków), mailem (archiwum@pijarzy.pl) lub złożony w siedzibie Kurii Prowincjalnej. Wniosek powinien zawierać cel, temat i zakres kwerendyoraz dane niezbędne do identyfikacji personalnej kwerendzisty i wysłania korespondencji zwrotnej.

2. Studenci uczelni wyższych muszą dostarczyć najpóźniej w dniu odbywania kwerendy pismo z uczelni potwierdzające cel kwerendy.

3. Kwerendzista korzysta z udostępnionych jednostek archiwalnych wyłącznie w czytelni za ewidencją, w uprzednio ustalonym terminie wizyty i pod nadzorem pracownika Archiwum Historycznego.

4. Przed rozpoczęciem kwerendy kwerendzista zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania regulaminu Archiwum Historycznego.

5. Kopie cyfrowe należy wykonywać własnym sprzętem fotograficznym bez użycia lampy błyskowej w taki sposób by nie stwarzać okoliczności sprzyjających uszkodzeniu kopiowanych archiwaliów.

6. Kwerendzista ma obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką oraz posiadania rękawiczek.

7. Osoby korzystające z czytelni będą przyjmowane pojedynczo.


Redakcja portalu - Media Pijarskie

media@pijarzy.pl

Redakcja tekstów:
MK - Magdalena Kiwior
JW - o. Jacek Wolan SP

Relacja fotograficzna i wideo:

JC - Joanna Czekaj
AC - Anna Czekaj


Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektu "Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowoodkrytych, unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej" opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą - Ministerstwo Rozwoju - służący przekazaniu informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości i/lub nadużyć. 

W celu zgłoszeni takiego podejrzenia można: 

1. pisać na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl.

2. skorzystać z elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony: Serwis Programu Infrastruktura  i Środowisko.

Nieprawidłowości można zgłaszać również pisząc na adres: nieprawidlowosci@pijarzy.pl.