Informacje

ARCHIWALNE PRZETARGI


OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU SPORTOWEGO

Polska Prowincja Zakonu Pijarów ogłasza postępowanie na dostawę i montaż sprzętu sportowego w ramach realizacji projektu pn. „Budowa hali sportowej w Pijarskim Kompleksie Edukacyjnym” w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej 33.

Szczegółowe informacje, warunki udziału w postępowaniu, specyfikację sprzętów, formularz oferty i wzór umowy znajdują się poniżej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na wykonanie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu "Perła polskiego baroku - rewaloryzacja nowoodkrytych, unikatowych polichromii w krypcie Kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej".