Informacje

AKTUALNE PROJEKTY


  Szczegółowe informacje, warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty i wzór umowy znajdują się poniżej:

  3 marca 2023

  Polska Prowincja Zakonu Pijarów ogłasza wyniki postępowania 01/MEN/BOL/ROB/2023

  Ogłoszenie o wyborze wykonawcy w postępowaniu 01/MEN/BOL/ROB/2023


  8 lutego 2023

  Polska Prowincja Zakonu Pijarów zaprasza do składania ofert w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Inwestycje w oświacie" pn. "Remont  Auli szkolnej w budynku Zespołu Szkół Pijarskich im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu".

  Postępowanie nosi numer 01/MEN/BOL/ROB/2023.

  Szczegóły znajdują się w poniższych dokumentach:


   Wrz 14, 2022

   Polska Prowincja Zakonu Pijarów zaprasza do składania ofert w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Inwestycje w oświacie" pn. "Remont  Auli szkolnej w budynku Zespołu Szkół Pijarskich im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu".

   Paź 7, 2022

   Polska Prowincja Zakonu Pijarów zaprasza do składania ofert w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Inwestycje w oświacie" pn. "Remont Biblioteki w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu".

   Szczegółowe informacje, warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty i wzór umowy znajdują się poniżej:


   Polska Prowincja Zakonu Pijarów zaprasza do składania ofert w ramach projektu pn. "Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu do potrzeb procesu kształcenia i wyzwań edukacyjnych".

   Szczegółowe informacje, warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty i wzór umowy znajdują się poniżej:


   DOSTĘPNA SZKOŁA

   Polska Prowincja Zakonu Pijarów zaprasza do składania ofert w ramach projektu pn.  "Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" realizowanego w szkołach:

   1.  Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie
   2.  Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Elblągu
   3.  Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. Stanisława Konarskiego w Krakowie
   4. Szczegółowe informacje, warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty i wzór umowy znajdują się poniżej.


   3_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_16A_ELB_SCHOD_2022

   PRACE REMONTOWE RZESZÓW
   5_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_08B_RZE_ROB_2022

   3_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_07_RZE_ROB_2022

   PRACE REMONTOWE - ELBLĄG

   07B_ELB_ROB_2022_ogłoszenie o wyborze wykonawcy

   MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - SPECJAL.

   5_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_15_RZE_SPECJAL_2021

   MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

   3_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_14_KRK_MATDYD_2021

   MATERIAŁY NIETRWAŁE

   3_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_13A_RZE_ŚRNIETR_2022

   3_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_13_KRK_ŚRNIETR_2021

   MAPY

   5_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_12A_KRK_MAPY_2021

   ŚRODKI DYDAKTYCZNE

   3_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_11_RZE_ŚRDYD_2021

   3_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_11_ELB_ŚRDYD_2021

   5_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_11_KRK_ŚRDYD_2021

   KSIĄŻKI, PODRĘCZNIKI, AUDIOBOOKI

   3_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_10A_RZE_PODR_2022

   6_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_10A_KRK_PODR_2021

   GRY EDUKACYJNE

   5_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_09A_RZE_GRYEDU_2022

   3_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_09A_KRK_GRYEDU_2021

   ATLASY

   5_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_08_KRK_ATLAS_2021

   OPROGRAMOWANIE EDUKACYJNE:

   3_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_07A_RZE_OPEDU_2022

   5_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_07A_KRK_OPEDU_2022

   INSTRUMENTY:

   5_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_03A_KRK_INSTR_2022

   ELEKTRONIKA:

   3_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_04C_KRK_ELEKTR_2022

   3_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_04A_RZE_ELEKTR_2021

   3_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_04_ELB_ELEKTR_2021

   DEFIBLYRATORY:

   3_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_05_KRK_DEF_2022

   3_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_05A_RZE_DEF_2021

   ROLETY

   5_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_06_RZE_ROL_2021

   4_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_05_ELB_ROL_2021

   MEBLE

   5_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_02B_RZE_MBL_2022

   5_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_02B_ELB_MBL_2021

   5_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_02_RZE_MBL_2021 

   Informujemy, iż przedłużyliśmy termin składania ofert do 2 listopada 2021 r. dla postępowania 02/RZE/MBL/2021

   Powodem jest modyfikacja opisów przedmiotu zamówienia.

   Informujemy, iż przedłużyliśmy termin składania ofert do 2 listopada 2021 r. dla postępowania 02/ELB/MBL/2021

   Powodem jest modyfikacja opisów przedmiotu zamówienia.

   5_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_02_KRK_MBL_2021

   Informujemy, iż przedłużyliśmy termin składania ofert do 2 listopada 2021 r. dla postępowania 02/KRK/MBL/2021

   Powodem jest modyfikacja opisów przedmiotu zamówienia.

   OZNAKOWANIE

   4_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_01B_ELB_OZN_2021

   4_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_01B_KRK_OZN_2021

   5_Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy_01A_RZE_OZN_2021

   Pytania i odpowiedzi: