Informacje

Zarząd Polskiej Prowincji Zakonu Pijarówo. Mateusz Pindelski SP, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Ojciec Mateusz Pindelski od Maryi Niepokalanej urodził się w 1975 roku w Krakowie. Jest absolwentem krakowskiego Liceum Zakonu Pijarów. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1995 roku, śluby wieczyste - 24 marca 2001 roku. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Studia teologiczne odbył na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. W latach 2000-2007 był redaktorem naczelnym kwartalnika "eSPe". W tym czasie podjął studia z filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, które zakończył ze stopniem doktora nauk humanistycznych. Od 2007 roku pracował jako Prowincjalny Delegat ds. Formacji Laikatu oraz przewodniczący Prowincjalnego Sekretariatu ds. Laikatu. Od 2009 do 2015 roku pełnił w Zakonie obowiązki Asystenta Generalnego dla Włoch i Europy Środkowej oraz Postulatora Generalnego. Przez ostatnie cztery lata był katechetą i nauczycielem języka polskiego w pijarskim liceum w Krakowie. W 2019 roku podczas Kapituły Prowincjalnej został wybrany na Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, a w 2023 roku został wybrany na kolejną kadencję. o. Tomasz Jędruch SP, Asystent ds. duszpasterstwa ogólnego i edukacji nieformalnej

Ojciec Tomasz Jędruch od Miłosierdzia Bożego urodził się w 1969 roku w Lublinie. Tam ukończył szkołę podstawową i średnią. Po siedmiu latach formacji zakonnej i studiach teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 18 maja 1996 roku. Pracował najpierw jako duszpasterz i katecheta w Parafii Św. Jana Chrzciciela w Cieplicach-Jeleniej Górze, następnie jako katecheta i wychowawca w Liceum Pijarów w Krakowie. W 2000 roku zainicjował pierwsze Spotkania Młodzieży Pijarskiej, które odbywają się regularnie co roku w Krakowie. Podczas Kapituły Prowincjalnej w 2011 roku został wybrany na Asystenta Ojca Prowincjała ds. Formacji Początkowej i Stałej. W latach 2015 - 2019 był proboszczem parafii św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie. W 2019 roku podczas Kapituły Prowincjalnej został wybrany na Asystenta do spraw parafii. Od października tego roku pełni posługę proboszcza w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie-Wieczysta. Podczas kolejnej Kapituły Prowincjalnej w 2023 roku został wybrany na Asystenta Prowincjalnego ds. duszpasterstwa ogólnego. o. Jarosław Pabian SP, Asystent ds. edukacji formalnej

O. Jarosław Pabian od św. Maksymiliana Kolbego urodził się w 1978 roku. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej i średniej, wstąpił w roku 1997 do nowicjatu pijarów. Pierwszą profesję złożył w następnym roku i rozpoczął formację w junioracie pijarskim. Ukończył teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz filologię polską w Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako duszpasterz oraz nauczyciel religii i języka polskiego w pijarskich szkołach w Warszawie, Krakowie i Elblągu. W latach 2013-2019 pracował w Santiago de Chile, kierując tamtejszą szkołą pijarską Colegio Hispano-Americano. Był też rektorem wspólnoty Virgen del Pilar w Santiago de Chile oraz asystentem Delegatury Chilijskiej Szkół Pobożnych. Od września 2019 roku jest dyrektorem Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu. W 2023 roku podczas Kapituły Prowincjalnej został wybrany Asystentem ds. edukacji formalnej i nieformalnej. o. Grzegorz Misiura SP, Asystent ds. kultury powołaniowej

Ojciec Grzegorz Misiura od św. Franciszka z Asyżu urodził się w 1981 roku. Następnie ukończył Liceum Zakonu Pijarów w Krakowie i rozpoczął nowicjat w Zakonie Pijarów. Pierwsze śluby złożył w 2001 roku w Rzeszowie. Rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, ale po dwóch latach został wysłany na studia teologiczne na Papieski Uniwersytet Gregoriany w Rzymie. Po powrocie do Polski złożył swoje śluby wieczyste w 2007 roku w Krakowie i rozpoczął pracę nauczyciela i wychowawcy oraz duszpasterza młodzieży w Pijarskich Szkołach w Łowiczu. Po czterech latach kontynuował pracę w Gimnazjum i Liceum Zakonu Pijarów w Krakowie, skąd w 2015 roku przeniósł się do Pijarskich Szkół do Poznania, a w 2018 roku do Pijarskich Szkół do Elbląga. Po Kapitule Prowincjalnej w 2019 roku został magistrem studentatu i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz kontynuował pracę nauczyciela w tamtejszych Szkołach Pijarskich. Przez kilka lat był redaktorem naczelnym „Żywego Słowa”, członkiem Zespołu Ewangelizacyjno-Powołaniowego oraz od 2014 roku Delegatem ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. W 2013 roku ukończył Szkołę Wychowawców Seminaryjnych w Krakowie, a w 2023 roku podyplomowe studia z nauczania języka włoskiego. Jest członkiem Sekretariatu Generalnego Zakonu Pijarów „Pijar, którego potrzebujemy” oraz Departamentu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży działającego przy Kurii Generalnej Zakonu. Na Kapitule Prowincjalnej w 2023 roku został wybrany Asystentem ds. kultury powołaniowej. o. Jacek Wolan SP, Asystent ds. duszpasterstwa dzieci i młodzieży 

Ojciec Jacek Wolan od Świętych Apostołów Jakuba i Pawła urodził się w 1981 roku i pochodzi z Drohobyczki na Podkarpaciu. Jest absolwentem Technikum Elektronicznego w Przemyślu. Pijarski nowicjat rozpoczął w 2002, a święcenia kapłańskie przyjął w 2010 roku. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W 2009 roku uzyskał certyfikat Instytutu Cervantesa, a w 2018 roku świadectwo podyplomowego studium retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez 5 lat pracował w parafii Kraków-Wieczysta, gdzie był duszpasterzem młodzieży, w tym Duszpasterstwa Akademickiego Pijarów. Posługiwał w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie, gdzie był związany ze Stowarzyszeniem Parafiada. W szkołach w Krakowie i Warszawie pracował jako katecheta i nauczyciel języka hiszpańskiego. Podczas Kapituły Prowincjalnej w 2019 roku został wybrany na Asystenta ds. duszpasterstwa młodzieży i komunikacji. Jest także duszpasterzem osób pokrzywdzonych. Podczas kolejnej Kapituły Prowincjalnej w 2023 roku został ponownie wybrany na Asystenta ds. dzieci i młodzieży.