Informacje

Zarząd Polskiej Prowincji Zakonu Pijarówo. Mateusz Pindelski SP, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Ojciec Mateusz Pindelski od Maryi Niepokalanej urodził się w 1975 roku w Krakowie. Jest absolwentem krakowskiego Liceum Zakonu Pijarów. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1995 roku, śluby wieczyste - 24 marca 2001 roku. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Studia teologiczne odbył na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. W latach 2000-2007 był redaktorem naczelnym kwartalnika "eSPe". W tym czasie podjął studia z filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, które zakończył ze stopniem doktora nauk humanistycznych. Od 2007 roku pracował jako Prowincjalny Delegat ds. Formacji Laikatu oraz przewodniczący Prowincjalnego Sekretariatu ds. Laikatu. Od 2009 do 2015 roku pełnił w Zakonie obowiązki Asystenta Generalnego dla Włoch i Europy Środkowej oraz Postulatora Generalnego. Przez ostatnie cztery lata był katechetą i nauczycielem języka polskiego w pijarskim liceum w Krakowie. W 2019 roku podczas Kapituły Prowincjalnej został wybrany na Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. o. Tomasz Jędruch SP, Asystent ds. parafii

Ojciec Tomasz Jędruch od Miłosierdzia Bożego urodził się w 1969 roku w Lublinie. Tam ukończył szkołę podstawową i średnią. Po siedmiu latach formacji zakonnej i studiach teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 18 maja 1996 roku. Pracował najpierw jako duszpasterz i katecheta w Parafii Św. Jana Chrzciciela w Cieplicach-Jeleniej Górze, następnie jako katecheta i wychowawca w Liceum Pijarów w Krakowie. W 2000 roku zainicjował pierwsze Spotkania Młodzieży Pijarskiej, które odbywają się regularnie co roku w Krakowie. Podczas Kapituły Prowincjalnej w 2011 roku został wybrany na Asystenta Ojca Prowincjała ds. Formacji Początkowej i Stałej. W latach 2015 - 2019 był proboszczem parafii św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie. W 2019 roku podczas Kapituły Prowincjalnej został wybrany na  Asystenta do spraw parafii. Od października tego roku pełni posługę proboszcza w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie-Wieczysta.o. Sławomir Dziadkiewicz SP, Asystent ds. szkół

Ojciec Sławomir Dziadkiewicz urodził się w 1975 roku. w Oleśnicy. Jest absolwentem Technikum Elektronicznego przy Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Bytomiu, Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2002 roku, następnie rozpoczął pracę jako duszpasterz, wychowawca i nauczyciel matematyki w pijarskim liceum w Krakowie. W 2004 roku został delegowany do współtworzenia Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu. Tam pracował jako duszpasterz, wychowawca, nauczyciel matematyki i wicedyrektor a od 2010 roku jako dyrektor szkoły. Podczas Kapituły Prowincjalnej w 2015 roku został wybrany na Asystenta ds. edukacji formalnej i laikatu. W 2019 roku podczas Kapituły Prowincjalnej został wybrany na Asystenta do spraw szkół. Od października tego roku jest dyrektorem w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów w Krakowie.o. Łukasz Adamusiak SP, Asystent ds. formacji początkowej

Ojciec Łukasz Adamusiak od św. Piotra Apostoła urodził się w 1978 roku i pochodzi z Bełchatowa. W swoim rodzinnym mieście ukończył Technikum Mechaniczno-Energetyczne, by następnie rozpocząć studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu magistra inżyniera wstąpił do Zakonu Pijarów. Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Po dwóch latach studiów w Krakowie został posłany do Rzymu, do Międzynarodowego Studentatu Zakonu Pijarów, gdzie kontynuował studia teologiczne na Uniwersytecie Gregoriańskim. Po ich ukończeniu powrócił do Krakowa, gdzie w 2012 roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez cztery pierwsze lata pełnił posługę duszpasterza, wychowawcy i katechety w Liceum Zakonu Pijarów w Krakowie. Od 2015 roku jest Magistrem Nowicjatu w Rzeszowie. W roku 2020 został powołany na Asystenta do spraw formacji początkowej.o. Jacek Wolan SP, Asystent ds. duszpasterstwa młodzieży i komunikacji

Ojciec Jacek Wolan od Świętych Apostołów Jakuba i Pawła urodził się w 1981 roku i pochodzi z Drohobyczki na Podkarpaciu. Jest absolwentem Technikum Elektronicznego w Przemyślu. Pijarski nowicjat rozpoczął w 2002, a święcenia kapłańskie przyjął w 2010 roku. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W 2009 roku uzyskał certyfikat Instytutu Cervantesa, a w 2018 roku świadectwo podyplomowego studium retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2012 roku przez pięć lat pracował w parafii Kraków-Wieczysta, gdzie był duszpasterzem młodzieży, w tym Duszpasterstwa Akademickiego Pijarów. Od 2017 roku po raz trzeci rozpoczął posługę w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie. Po raz drugi został sekretarzem Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjsuza, pełniąc funkcję rzecznika prasowego. Jednocześnie uczył katechezy w Szkole Podstawowej nr 3 oraz języka hiszpańskiego w pijarskiej szkole w Warszawie. Przez ostanie cztery lata był w prowincji członkiem Zespołu Ewangelizacyjno-Powołaniowego. Podczas Kapituły Prowincjalnej w 2019 roku został wybrany na Asystenta do spraw duszpasterstwa młodzieży i komunikacji.