26-28 marca 2021 r.

26-28 marca 2021 r.

W dniach 26-28 marca 2021 r. nasze pijarskie Seminarium znów wypełniło się rekolektantami. Tym razem – poza jedną osobą z Krakowa – uczestnicy przyjechali do nas ze Słupska, Warszawy, Zgierza i Lublińca. Przyjechali, by – już po raz drugi - przeżywać w naszej Wspólnocie swój czas skupienia.

Po odbytych niegdyś rekolekcjach pierwszego stopnia, czyli rekolekcjach o modlitwie zapragnęli przyjechać ponownie – tym razem na rekolekcje drugiego stopnia, czyli na rekolekcje o spowiedzi.

W programie rekolekcji – poza wspólnotową i osobistą modlitwą, konferencjami, wieloma okazjami do spotkań i rozmów – był też udział w ślubach uroczystych pijara, br. Pawła Pastuszyna SchP. Brat Paweł składał swoją profesję na ręce samego Generała Zakonu Pijarów o. Pedro Aguado, który odbywa w tych dniach wizytację Polskiej Prowincji Zakonu. Była to więc także okazja do jego spotkania z rekolektantami. 

– Cieszy nas to, że chłopaki dobrze się u nas czują, że dobrze wspominają pobyt w naszej Wspólnocie i że chcą do nas wracać. Cieszy też to, że w swoich środowiskach stają się naszymi ambasadorami, dzieląc się z innymi doświadczeniem spotkania z pijarami – powiedział delegat o. Prowincjała ds. Powołań o. Piotr Recki SchP.