Rada Prowincji

Rada Prowincji

W dniach 6-8 września 2021 r. w trybie zdalnym odbyła się Rada Prowincji Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Rada jest przestrzenią do spotkania członków Kongregacji Prowincjalnej z przełożonymi poszczególnych domów zakonnych, do podsuwania i planowania.

W czasie pierwszej sesji o. Prowincjał Mateusz Pindelski przybliżył wszystkim treść Salutatio ojca Generała z sierpnia bieżącego roku poświęconego tematowi synodalności w Kościele, ale w wymiarze bardzo podstawowym w odniesieniu do naszych wspólnot zakonnych.

W dalszym ciągu sesji tego dnia przełożeni wspólnot dzielili się doświadczeniem funkcjonowania wspólnot i dzieł w ostatnim półroczu. Tym, co było podkreślane przez wszystkich, to pozytywne doświadczenie działań duszpasterskich po okresie zamknięcia związanego z pandemią. Udało się przywrócić wiele akcji duszpasterskich o charakterze lokalnym i prowincjalnym, adaptując je do nowych wymagań sanitarnych. Przełożeni wspólnot szkolnych w dużej mierze podkreślali pozytywny przebieg rekrutacji do naszych szkół na rok 2021/2022 oraz bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych uzyskiwane przez naszych uczniów na tle wyników z województwa czy ogólnopolskich.

O. Prowincjał, podsumowując dzielenie się doświadczeniami we wspólnotach, omówił niektóre z wyzwań, przed jakimi stajemy jako Prowincja, a mianowicie: doświadczenie spadku liczby powołań, zmniejszająca się liczba zakonników, co przekłada się czasem na konieczność reorganizacji wspólnot i pracy. Mimo tych trudności personalnych Prowincja odpowiada na nowe wyzwania: jeden zakonnik naszej Prowincji został oddelegowany do pracy w nowej fundacji w Peru, otworzono nową fundację Prowincji w Złoczowie na Ukrainie.

Drugi dzień Rady zdominowany został w zasadniczej części przez sprawy ekonomiczne. O. Józef Tarnawski przedstawił ogólną kondycję ekonomiczną Prowincji, wskazał na sytuację związaną ze stanem pandemii i jej wpływ na funkcjonowanie naszych wspólnot i dzieł od strony finansowej. W ramach tematów ekonomicznych o. Prowincjał zachęcał do włączenia się w pomoc dla szkół pijarskich w Wenezueli, przybliżył sytuację ekonomiczno-społeczną, jaka tam istnieje i wskazał na konieczność stałego włączenia się w pomoc dla dzieł pijarskich w tym kraju.

W trzecim dniu podjęto tematy związane z duszpasterstwem dzieci, młodzieży oraz współpracowników świeckich. Szczególną uwagę zwrócono na nasze kalasantyńskie dziedzictwo, do którego powinniśmy sięgać, pracując z dziećmi czy na Ruch Calasanz. Omówiono koncepcję Kongresu Duchowości Młodych, który odbędzie się jeszcze we wrześniu. A w październiku czekają nas dwie tury Dni Charyzmatu Pijarskiego.

JW