Wiadomości

Blisko ciebie

Rozpoczynający się w naszym Zakonie pijarski rok duszpasterski 2021/2022 będziemy przeżywać pod hasłem "Blisko ciebie".  Wyraża ono gorące pragnienie Jezusa bycia blisko każdego z nas i ukryte w nas pragnienie bycia w relacji z Nim.

Wakacje z pijarami

Wakacje dobiegają końca, a uczniowie już zaraz powrócą do szkół. Przedstawiamy wakacyjne wydarzenia organizowane dla dzieci i młodzieży przez CKC Kraków-Wieczysta i Kraków-Olsza, Fundację Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego oraz szkołę w Katowicach.

Uroczystość św. Józefa Kalasancjusza

25 sierpnia obchodzimy uroczystość św. Józefa Kalasancjusza. Z tej okazji o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, skierował list do pijarów, pijarek oraz wszystkich związanych z dziełami pijarskim w naszych placówkach.  

List Kalasantyński - 25 sierpnia

Święty Józef Kalasancjusz przypomina nam jak wielką rolę w procesie edukacyjnym odgrywa wychowanie. 

Zapraszamy do przeczytania Listu do Nauczycieli i Współpracowników na Dzień Kalasantyński 25 sierpnia 2021 r.


Pijarzy powrócili do Złoczowa na Ukrainie

Pijarzy powrócili do swojego dawnego kolegium po 237 latach nieobecności w Złoczowie w archidiecezji lwowskiej na Ukrainie. 20 sierpnia 2021 r. o. Witold Petelczyc przybył do Złoczowa, a dwa dni później rozpoczął pracę duszpasterską jako proboszcz parafii rzymskokatolickiej w tym mieście.

Wyniki egzaminów z naszych szkół

Przedstawiamy wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz matur na tle województwa i Polski z naszych szkół w Bolesławcu, Elblągu, Katowicach, Krakowie, Łowiczu, Poznaniu oraz Warszawie. Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom wysokich wyników. 

Rekolekcje Laikatu Pijarskiego - IV turnus

"W szkole Kalasancjusza" – taki tytuł nosił ostatni turnus rekolekcji dla świeckich współpracowników pijarskich, jaki odbył się w dniach 16-20 sierpnia 2021 r. w Zakopanem u ojców marianów na Cyrhli. Poprowadził go o. Józef Tarnawski dla ponad 40 uczestników. 

Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe

W dniach 16-19 sierpnia 2021 r. w Rzeszowie odbyły się Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe, którym przewodziły słowa św. Grzegorza Wielkiego: "Ucz się o sercu Boga ze słów Boga". Wzięło w nich udział trzech uczestników: Jarek, Kamil i Konrad. Poprowadził je o. Łukasz Adamusiak, obecny magister nowicjatu.

Spotkanie formacyjne młodych pijarów

W tym tygodniu, w dniach 16-20 sierpnia 2021 r. w Elblągu spotkali się młodzi pijarzy do 5 lat po złożeniu ślubów uroczystych, którzy wzięli udział w spotkaniu formacyjnym. Poprowadził je o. Dariusz Bakalarz dla czterech ojców: Mateusza, Przemka, Emila i Łukasza.

Grupa pijarska na Jasnej Górze

11 sierpnia, po 6 dniach pielgrzymowania, połączone grupy 11. św. Franciszka Ksawerego i św. Józefa Kalasancjusza dotarły na Jasną Górę przed oblicze Czarnej Madonny. Tym samym dobiegła końca 41. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej.