Wiadomości

Nowe siedziby nowicjatu i przednowicjatu

12 września 2021 r. zgodnie z dekretem wydanym przez o. Prowincjała Mateusza Pindelskiego w naszej Prowincji, w dotychczasowym miejscu domu nowicjatu, został utworzony przednowicjat. Tym samym dom nowicjatu został przeniesiony do Bolszewa. 

Spotkanie rodziców kleryków w WSD

W Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Pijarów zakończyło się spotkanie rodziców kleryków i wspólnoty studentatu, które trwało od 9 września. Ten szczególny czas pozwolił nie tylko na poznanie się, ale stworzenie wspólnoty, wymianę doświadczeń, wspólną modlitwę.

Odnowienie ślubów zakonnych

11 września klerycy naszego Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Pijarów odnowili swoje śluby zakonne na ręce o. Prowincjała Mateusza Pindelskiego w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie przy ul. Pijarskiej. W uroczystości wzięli udział rodzice kleryków. 

XI Tydzień Wychowania

12 września rozpoczniemy XI Tydzień Wychowania, który w tym roku przebiega pod hasłem: "W blasku ojcostwa św. Józefa". Inspiracją w tegorocznych rozważaniach jest List apostolski papieża Franciszka "Patris corde" oraz nauczanie wielkiego Prymasa Tysiąclecia. 

Rada Prowincji

W dniach 6-8 września 2021 r. w trybie zdalnym odbyła się Rada Prowincji Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Rada jest przestrzenią do spotkania członków Kongregacji Prowincjalnej z przełożonymi poszczególnych domów zakonnych, do podsuwania i planowania.

Beatyfikacja Sług Bożych

Słowa księdza Prymasa: Soli Deo – Samemu Bogu i Matki Elżbiety: Przez krzyż do nieba, jakie nam zostawili, jakże są aktualne i dzisiaj. Pokazali nam drogę. Innej szukać nie trzeba” – napisali biskupi w swoim liście na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i m. Elżbiety Róży Czackiej.   

Instytut Wspierania Rozwoju

Na początku września swoją działalność rozpoczął Instytut Wspierania Rozwoju. Powstał z inspiracji misją Zakonu Pijarów, czyli działalnością wspierającą szczególnie ludzi młodych oraz osób, które się nimi zajmują: rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Kongres Duchowości Młodych

Zapraszamy na II edycję Kongresu Duchowości Młodych - Inspirowani Kalasancjuszem! Już we wrześniu ponownie spotkamy się w Krakowie, aby inSPirować się wzajemnie wiarą, swoim doświadczeniem, duchowością. Sprawdźcie, co dla Was przygotowaliśmy.

10. Poznański Bieg o. Józefa Jońca

Zapraszamy do udziału w 10. Poznańskim Biegu o. Józefa Jońca, który po rocznej przerwie odbędzie się 24 września 2021 r.  Z powodu pandemii Bieg nie odbył się w zeszłym roku, dlatego już za niecały miesiąc będziemy przeżywać jubileuszową edycję. 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września w naszych szkołach odbywały się uroczyste inauguracje nowego roku szkolnego 2021/2022. Po wakacyjnej przerwie uczniowie i kadra pedagogiczna powrócili do szkół. Zapraszamy do krótkiej relacji z tego dnia ze szkół w Elblągu, Katowicach i Łowiczu.