Warszawa (Przedszkole)

Pijarskie Przedszkole

ul. Siekierkowska 7
00-709 Warszawa
tel.: 22 841 22 22
e-mail: pijarskieprzedszkole.wawa@pijarzy.pl 
www.warszawskieprzedszkole.pijarzy.pl