Poznań

Zespół Szkół Zakonu Pijarów
im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu

os. Jana III Sobieskiego 114
60 - 688 Poznań
tel. 61 823 40 41

poznan@pijarzy.pl
www.poznan.pijarzy.pl

Galerie zdjęć