Poznań

Zespół Szkół Zakonu Pijarów
im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu

os. Jana III Sobieskiego 114
60 - 688 Poznań
woj. wielkopolskie
tel. 61 823 40 41

zszppoznan@gmail.com
www.poznan.pijarzy.pl

Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu jest publiczną i katolicką placówką edukacyjną, w której skład wchodzą szkoła podstawowa i liceum. Kontynuuje tradycje pierwszej w Europie nowożytnej szkoły powszechnej, założonej przez hiszpańskiego księdza Józefa Kalasancjusza w 1557 roku w Rzymie oraz bogate tradycje szkolnictwa pijarskiego w Polsce.

Galerie zdjęć