Czausy

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

ul. Frunze 27
213206 Czausy
Białoruś
tel. 00375 2242 312 76

Pierwszy kościół i klasztor Ojców Karmelitów w Czausach był filią diecezji mohylewskiej. Został zbudowany po 1612 roku, kiedy w Smoleńsku założono diecezję katolicką. Po wojnie moskiewskiej 1654-1667 parafia rzymsko-katolicka w Czausach liczyła jedynie 150 osób i nie miała własnego duszpasterza. Opiekował się nią – o. Serafin Karbaszewicz z Mścisławia. W 1832 roku kościół został zamknięty, a Ojcowie Karmelici wygnani. Parafia została administracyjnie filią kościoła w Czerikowie, choć w tym czasie liczyła już około 1000 osób. Zaraz po ukazie cara Mikołaja II z 1905 roku „O umocnieniu początków tolerancji religijnej” mieszkańcy Czaus wybudowali nowy kościół pod wezwaniem „Najświętszej Maryi Panny – Królowej”. Ten kościół, wybudowany na miejscu dzisiejszej siedziby Agroprom Banku, został zburzony podczas II wojny światowej. W latach 1915-1920 duszpasterzem w Czausach był ks. Wiktor Gogolewski. W latach 1923-1928 administratorem parafii w Czausach był ks. Mikołaj Koncewicz. Został on aresztowany w 1933 roku, a dalsze losy jego życia pozostają do dziś nieznane. Znając losy duchowieństwa z tego okresu, można przyjąć, że został zamordowany przez władze sowieckie. Ostatnim proboszczem przed II wojną światową był ks. Józef Łukjanin. Został on aresztowany 30 września 1929 roku i rozstrzelany w sowieckich łagrach. 17 grudnia 1994 roku - pierwszy raz po prześladowaniach religijnych przez władze radzieckie - została odprawiona msza św. w prywatnym domu w Czausach. Rozpoczęła się na nowo posługa duszpasterska w Czausach. W zimie wierni gromadzili się na liturgię w prywatnym domu. Jesienią 1996 roku pierwszy proboszcz w Czausach, ks. Karol Tomecki, zakupił na potrzeby wspólnoty wiernych dom w przy ul. Frunze 27, w którym wierni urządzili kaplicę. Latem 1997 roku nowym proboszczem parafii w Czausach został ks. Franciszek Rudź. Wtedy narodziła się myśl i potrzeba zbudowania nowego kościoła. Poświęcenie placu pod budowę nowego kościoła odbyło się 31 sierpnia 1999 roku. Wtedy miała miejsce pierwsza - od 1910 roku - kanoniczna wizytacja biskupia. 1 czerwca 2002 roku został konsekrowany nowy kościół katolicki w Czausach przez Kardynała Kazimierza Świątka, ówczesnego Ordynariusza Diecezji Mińsko–Mohylewskiej. Kolejnymi duszpasterzami w Czausach byli: ks. Sergiusz Borowniow i ks. Andrzej Tabor. Od 21 grudnia 2006 roku, kiedy parafia nie miała stałego duszpasterza, niedzielną Mszę świętą odprawiał ks. Paweł Szyłak z Kryczewa. Ojcowie Pijarzy rozpoczęli swoją posługę w Czausach 5 sierpnia 2007 roku.