Grób Pański w kościołach pijarskich

Grób Pański w kościołach pijarskich

W tym roku aranżacja Grobu Pańskiego w krypcie kościoła Zakonu Pijarów przy ul. Pijarskiej 2 w Krakowie koncentruje uwagę na kondycji człowieka w relacji do Boga.
Aranżacja Grobu Pańskiego w Jeleniej Górze - Cieplicach: