Groby Pańskie w kościołach pijarskich

Groby Pańskie w kościołach pijarskich

Zwyczaj przygotowywania Grobu Pańskiego wywodzi się z Palestyny,  z okresu średniowiecza. Jednak na przestrzeni wieków  tradycja ta zanikła prawie w całej Europie, zachowała się jedynie na terenie Austrii, Węgier, południowych Niemiec i Polski.
Zachęcamy do obejrzenia nadesłanych zdjęć Grobów Pańskich 2014 z kościołów pijarskich.
Grób Pański w Kościele Przemienienia Pańskiego w Krakowie na Pijarskiej.

Opis Grobu autorów projektu:
Wielki Polak bł. Jan Paweł II wielokrotnie w swoich homiliach poruszał problem terroryzmu oraz nękających świat konfliktów. W orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002 roku Ojciec Święty poucza, że pomimo różnych prób usprawiedliwiania terroryzmu, w świetle nauki Kościoła jest on czymś złym, dlatego domaga się zdecydowanego odrzucenia. Odnosząc się do słów Papieża, który sam 13 maja 1981 roku na Placu Świętego Piotra w Rzymie, padł ofiarą terrorysty, chcemy w sposób symboliczny przedstawić moment postrzału, zadanego bólu, rany. Biały całun rozpostarty od sklepienia, osłaniający częściowo centralną część krypty symbolizuje niewinność ofiary, którą poniósł na krzyżu Jezus Chrystus, w której uczestniczył Jan Paweł II, a także każda niewinna osoba ludzka. Rozerwanie tkaniny w kilku miejscach obrazuje rany.
W centralnej części instalacji w jednej z ran została wyeksponowana monstrancja - Żywy Chrystus, do której wzrok prowadzą białe kwiaty, symbol odradzającego się życia. W ich bliskim otoczeniu odnajdujemy ciało Chrystusa, integralną część całunu, świadectwo śmierci Syna Bożego, ofiary koniecznej dla odkupienia ludzi.
Całość instalacji zakłada czystą formę, proste rozwiązania tak, aby zbędne detale nie przeszkadzały w adoracji Najświętszego Sakramentu.
Dominika Jasińska i Tomasz Tajak