Grób Pański w krypcie kościoła Przemienienia Pańskiego w Krakowie

Grób Pański w krypcie kościoła Przemienienia Pańskiego w Krakowie

Aranżacja Gróbu Pańskiego w 2015 r. znajdujacego się w Krypcie Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie przy ul. Pijarskiej 2.
Celem aranżacji Grobu Pańskiego jest przesłanie Ewangelii, która niesie nadzieję Zbawienia i pokonania śmierci oraz zwycięstwo życia.

Rozdarta zasłona Przybytku umieszczona za Najświętszym Sakramentem jest obrazem przejścia ze Starego do Nowego Testamentu. Przez ofiarę Zbawiciela otwarta została nam droga do Boga i Przybytku Niebiańskiego – Świętego Świętych, miejsca dostępnego, nie jak w Starym Przymierzu, wyłącznie raz w roku dla arcykapłana (por. Hbr 9,11-12), ale dla wszystkich ludzi.

Przed Najświętszym Sakramentem znajduje się wypełniony wodą ośmioboczny zbiornik z lustrzanym dnem – chrzcielnica. Poprzez chrzest człowiek zostaje włączony do Mistycznego Ciała Chrystusa, a tym samym zanurzony w Jego śmierci i Zmartwychwstaniu (por. Rz 6,3-11).

Łaska Boża jest jak woda, która nie zatrzymuje się na niedostępnych szczytach gór, lecz spływa do najgłębszych dolin. Podobnie jest z łaską Bożą, która przenika do głębi wnętrza człowieka i przemienia go.

Bóg jest niepojęty. Wczytując się w Pismo Święte, zanurzamy się w Jego Słowach, które niosą głębie znaczeń i wiekuistą treść.

Wierni przychodzący do Grobu Pańskiego mają możliwość refleksji nad istotną treścią Wielkanocnej Paschy.

autorzy:
Joanna Woźniak i Norbert Tomczak