Grób Pański 2016 w kościele przy ul. Pijarskiej w Krakowie

Grób Pański 2016 w kościele przy ul. Pijarskiej w Krakowie

Główną ideą tegorocznego Grobu Pańskiego są aktualne wydarzenia: "1050. rocznica Chrztu Polski", "Rok Miłosierdzia" oraz zbliżające się Światowe Dni Młodzieży...

Kompozycja ukazuje grę symboli. W centrum znajduje się monstrancja z Najświętszym Sakramentem – to obecność żywego Boga. Dla człowieka jest ona przypomnieniem o pokarmie duchowym, tak ważnym i umacniającym na jego drodze do świętości. To od niej bije blask przedzierający się przez skalną szczelinę tworzącą krzyż. Chrystus zbawia przez swoją mękę nie tylko świat, ale i każdego człowieka, który do tego krzyża-drogowskazu się zwróci. To On przenosi z ciemności grzechu do jasności życia wiecznego.
     Wypływająca ze szczeliny skalnej woda nawiązuje do cudu dokonanego przez Mojżesza, opisanego w Starym Testamencie: "Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje a ukamienują mnie! Pan odpowiedział Mojżeszowi: «Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale na Horebie. Uderzysz w skałę a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie»" (Księga Wyjścia 17,1-6).
     Woda płynąca od podestu, na którym stoi monstrancja z Najświętszym Sakramentem jest symbolem życia, a fakt, iż przedziera się przez skały podkreśla zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Woda jest tutaj również nawiązaniem do 1050. rocznicy Chrztu Polski.
     Na kamienną ścianę została zarzucona tunika w kolorze purpury – alegoria szat Chrystusa, o które żołnierze na górze Golgoty rzucili losy. Dzieląc między siebie szaty Jezusa i rzucając los o Jego tunikę żołnierze spełnili proroctwo. Ściana ze skał może nasuwać skojarzenie z bramą do raju, symbolicznym przejściem ze świata profanum do świata sacrum. Białe kwiaty złożone tuż za nią mają symbolizować niewinność, życie wieczne – rajski ogród.
     Na schodach i piachu zastały rozstawione świece w kolorach Światowych Dni Młodzieży. Ustawione niemalże w rzędzie tworzą procesję zmierzającą ku światłości. Kręta i długa droga, jaką muszą pokonać jest odniesieniem do wielu przeszkód i trudności, jakie napotyka człowiek w drodze do zbawienia. Pierwsza świeca różni się od pozostałych, to symbol papieża, głowy Kościoła, który wskazuje właściwą drogę wiodącą do Chrystusa. Całość tworzy nastrój skupienia i zadumy, zachęcając do szczerej rozmowy z Bogiem.
      W tym roku autorką Grobu Pańskiego jest p. Ewelina Proszkowiec.

GODZNY OTWARCIA GROBU PAŃSKIEGO
25 marca (Wielki Piątek) – 17.00-24.00
26 marca (Wielka Sobota) – 7.00-18.30; 20.30-22.00
27 marca (Niedziela Wielkanocna) – 9.30-18.30
28 marca (Poniedziałek Wielkanocny) – 9.30-18.00