Rozpoczyna się remont dolnego kościoła i kolegium na Pijarskiej

Rozpoczyna się remont dolnego kościoła i kolegium na Pijarskiej

Po przeprowadzeniu czterech wcześniejszych przetargów został rozstrzygnięty przetarg najważniejszy - na Generalnego Wykonawcę robót budowlano-konserwatorskich w dolnym kościele oraz kolegium przy ul. Pijarskiej w Krakowie.

Najpierw, w styczniu br., został zakończony przetarg na Inwestora Zastępczego. Potem, w lutym, został ogłoszony przetarg, którego celem było wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót budowlano-konserwatorskich. Trwał on kilka miesięcy i zakończył się ogłoszeniem wyników w dniu 17 lipca br. W maju zostały ogłoszone trzy postępowania: na prowadzenie nadzoru konserwatorskiego, archeologicznego i autorskiego. Zostały rozstrzygnięte na przełomie czerwca i lipca. Równolegle zostały podpisane dwie Umowy dotacyjne: w ramach tzw. Projektu kluczowego z Narodowym Funduszem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz – druga – z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operatorem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozstrzygnięcie przetargu na Generalnego Wykonawcę prac budowlanych i konserwatorskich zamyka okres pięciu postępowań i sprawia, że Projekt pn. „Kompleksowe prace konserwatorskie i remontowe w dolnej części barokowego kościoła oraz w budynku Kolegium zawierającego w sobie elementy gotyckie, barokowe oraz XIX wieczne – w Zespole klasztornym OO. Pijarów ul. Pijarska 2 w Krakowie” jest w pełni gotowy do realizacji i może przejść w fazę operacyjną. Z tej racji, w dniu 31 lipca 2017 r., w krypcie kościoła przy ul. Pijarskiej 2 w Krakowie, miała miejsce uroczystość podpisania Umowy z wykonawcą prac – Firmą Konserwatorską Piotr Białko Zabytki Malarstwa, Rzeźby, Architektury sp. z o.o., ul. Ratajska 14, 30-603 Kraków.

Prace potrwają około 22 miesiące i będą podzielone na trzy etapy. Etap pierwszy i drugi mają swoją nazwę własną: "Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowoodkrytych, unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej" i obejmuje dolny kościół, nawy boczne, piwnice i zaplecze dolnego kościoła (Krypty) oraz część kolegium, m.in. odtworzenie historycznych galerii w dziedzińcu wewnętrznym. Prace tych dwóch etapów są współfinansowane z NFRZK i POIiŚ. Etap III obejmuje prace w części prywatnej kolegium i są finansowane wyłącznie ze środków własnych Prowincji.

o.jt


 

Projekt
Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowoodkrytych, unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej