Co się dzieje u pijarów na Pijarskiej?

Co się dzieje u pijarów na Pijarskiej?

Co się dzieje u pijarów? – pod takim tytułem odbyła się konferencja prasowa na temat prac rewaloryzacyjnych prowadzonych w krypcie kościoła oraz Kolegium Pijarskim przy ul. Pijarskiej w Krakowie.

W dniu 9 listopada 2017 r. o godz. 11.00  w Biurze Budowy przy ul. Pijarskiej 2 w Krakowie odbyła się konferencja prasowa, której głównym celem było przedstawienie stanu prac realizowanych w obiekcie w ramach projektu: „Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowoodkrytych, unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej“.
 
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Inwestora, tj. Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów (o. Józef Tarnawski SP – Ekonom Prowincji, Marek Kudach) oraz Agnieszka Szmerek - archiwistka Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Ze strony generalnego wykonawcy prac, "Firmy Konserwatorskiej Piotr Białko Zabytki Malarstwa Rzeźby Architektury sp. z o.o." z siedzibą w Krakowie, w spotkaniu uczestniczyli: Anna Chrost-Szczerbiak (kierownik budowy) wraz z zastępcą Stanisławem Majchrzakiem, a także Eliza Buszko – nadzorująca prace konserwatorskie. Biuro Projektowe "Cempla i Partnerzy Konserwacja Zabytków Marek Józef Cempla" reprezentowali Stanisław Cechorz i Łukasz Holcer.
 
Konferencję otworzył o. Józef Tarnawski, Ekonom Prowincji. W krótkim zarysie przedstawił stan zaawansowania prac remontowych oraz przekazał zebranym informację o odkryciu w nawach bocznych krypty nisz ze szczątkami pochowanych tam pijarów oraz osób świeckich. Nie jest znana dokładna liczba osób tam pochowanych. Brakuje też danych identyfikacyjnych - miejsca pochówku znaczone są jedynie znakiem krzyża bez podania imion i nazwisk zmarłych. Jedyna, dotychczas odkryta inskrypcja, znajduje się na zamknięciu niszy osoby świeckiej i będzie podlegać dalszemu rozpoznaniu. Znany, w sposób pewny, z zapisów archiwalnych jest fakt pochówku Krystyny Lachockiej, dobrodziejki zakonu, zmarłej 20 stycznia 1730 r. Prace w krypcie nadal trwają. Towarzyszą im równoległe poszukiwania w archiwach, które być może rzucą więcej światła na to niespodziewane odkrycie.
 
Potwierdziły się wyniki badań sondażowych: krypta dolnego kościoła w arkadach jest polichromowana, a sceny nawiązują do wydarzeń pasyjnych. Sklepienie jest monochromatyczne. Trwa odsłanianie malatury. Po zakończeniu tej części prac konserwatorzy przystąpią do prac zabezpieczających i konserwacji technicznej, po której przejdą do konserwacji estetycznej.
 
W innych częściach piwnic, w ramach projektu trwają prace wyburzeniowe, rozbiórkowe i przekucia. Realizuje się działania przeciwwilgociowe - przepony poziome i iniekcje. W wielu miejscach zachodzi konieczność podbić fundamentowych i wzmocnień. Wykonywane są także kanały techniczne pod przyszłe instalacje ogrzewania i wentylacji.
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kulturyoś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w ramach tzw. projektów kluczowychoraz ze środków własnych Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.


 

Autor zdjęć p. Paweł Romanowicz