Radośnie u Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach

Radośnie u Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach

Niedziela Gaudete, tj. trzecia niedziela adwentu była niezwykle radosna w pijarskiej parafii na Siekierkach. Na mszy świętej dla dzieci, o godz. 11.00   adwentowe pieśni pięknie śpiewał dziecięcy parafialny zespół chóralny "Piccolo Coro Calasanziano"  pod dyrekcją p. Małgorzaty Trzaskalik – Wyrwa.
Po nabożeństwie dzieci otrzymały indywidualne, kapłańskie błogosławieństwo, a następnie okolicznościowe obrazki.
W kruchcie kościoła można było nabyć pierniki, kartki świąteczne  i zabawki na choinkę, wykonane przez małych chórzystów, a datki przeznaczone zostaną na potrzeby dzieci z chóru i ze służby liturgicznej.

Chór "Piccolo Coro Calasanziano"  powstał w 2014 roku i od tego czasu śpiewa na mszach dla dzieci o godz. 11.00.  Młodzi chórzyści szkolą swój śpiew uczestnicząc  wraz z opiekunami  w różnych muzycznych spotkaniach, warsztatach i konkursach.

Dynamiczny rozwój  pijarskiej  parafii pw. NMP Królowej Wyznawców na Siekierkach jest widoczny. Wystarczy czytać ogłoszenia aby móc stwierdzić, że w tym miejscu, gdzie w latach 1943 – 1949 objawiali się Matka Boża i Pan Jezus, przybywa coraz więcej propozycji rozwoju duchowego dla parafian, mieszkańców Warszawy i pielgrzymów.
Sanktuarium obfituje w ilość grup, rekolekcji maryjnych, różnych warsztatów, regularnych  nocnych i kilkugodzinnych czuwań modlitewnych, na które przyjeżdżają młodzi i starsi z całej Warszawy i okolic, a nawet z dalszych miejsc Polski.
Od 10 lat znajduje tutaj swoje miejsce grupa „Odrodzenie”, która regularnie modli się o duchowe odrodzenia narodu polskiego.
Od kilku lat warszawska Misja św. Faustyny prowadzi tutaj programowe kilkugodzinne czuwania przebłagalne w intencji Ojczyzny. 

W kościele na Siekierkach nie słychać płaczu dzieci, pomimo dużej  ilości młodych rodzin na mszach o godz. 11.00, czy też na mszach z chrztami.  Dzieci tutaj  są radosne i czują się jak w domu. Widać to w kościele i w kaplicy MB Nauczycielki Młodzieży obok prezbiterium. Małe i bardzo małe dzieci siedzą w ławkach z rodzicami, siadają przy głównym ołtarzu oraz przy ołtarzu św. Józefa Kalasancjusza. 
Po mszy świętej dzieci chętnie ustawiają się w kolejkę i oczekują na otrzymanie od kapłana krzyżyka na czole. Do kolejki dołączają rodzice z dziećmi na ręku i w wózeczkach.
To zapewne  Matka Boża Nauczycielka Młodzieży, gospodyni sanktuarium i św. Józef Kalasancjusz, zakonodawca pijarów, obrońca dzieci i twórca nowatorskiego systemu nauczania sprawiają, że młode rodziny z dziećmi czują się tutaj szczęśliwe, co z łatwością można zauważyć.
Spełniają się przepowiednie i życzenia Matki Bożej co do tego miejsca, które sama wybrała aby wzywać ludzi do pokuty, modlitwy  i nawrócenia  m.in. wskazanie z 20 października 1943 roku: „To miejsce jest święte, należy je czcić i szanować” .


nad.: Anna Dziemska
Foto: Anna Dziemska