Pielgrzymka młodzieży klasy 11 ze Szczuczyna do Budsławia

Pielgrzymka młodzieży klasy 11 ze Szczuczyna do Budsławia

W dniach 16-17 kwietnia br. dla maturzystów (wypusknikow) ze Szczuczyna została zorganizowana pielgrzymka do Budsławia, podczas której młodzi ludzie mogli zanieść swoje prośby przed cudowny obraz Najświętszej Panny Maryi , przede wszystkim prosząc Matkę Bożą Budsławską o duchowe wsparcie na czas zdawania egzaminów, a także o rozeznanie i pomoc w dobrym wyborze swojej przyszłości.

W tej również intencji w Narodowym Sanktuarium Maryjnym została odprawiona Msza św., pod przewodnictwem proboszcza parafii – o. Wiktora Burłaka OFM.

W trakcie pielgrzymki młodzież miała okazję także zwiedzić wiele ciekawych miejsc i świątyń na Białorusi. Takich jak kościół św. Piotra i Pawła oraz jeden z najstarszych meczetów na Białorusi w Iwie; pomodlić się i poznać historię cudownych obrazów w sanktuariach w Gudogaju i Barunach, zobaczyć jeden z najpiękniejszych Kościołów na Białorusi w Gierwiatach, jak również miejsce, gdzie został podpisany układ w 1385 roku pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim, a Królestwem Polskim w Krewie; odpocząć na największym jeziorze białoruskim w Naroczy i największym zbiorniku wodnym w Wilejce; zobaczyć tajemniczy zamek w Golszanach, a także spotkać i doświadczyć gościnności ludzi, kapłanów i zakonników w świątyniach w Naroczy, Miadzielu i Wilejce.
Tak minęła kolejna już siódma w historii szczuczyńskiej parafii pielgrzymka maturzystów do Budsławia.

Tekst: Irina Stanejka
Zdjęcia: Ludmiła Kozłowa i Andrej Artisz
Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link