Dzień skupienia dla kandydatów do bierzmowania ze Szczuczyna

Dzień skupienia dla kandydatów do bierzmowania ze Szczuczyna

Tradycyjnie przed przyjęciem sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej młodzi kandydaci do bierzmowania ze Szczuczyna przeżywają swój dzień skupienia. W ramach tegorocznego, duchowego przygotowania 21 kwietnia br. młodzież pielgrzymowała do diecezjalnego sanktuarium Maryjnego w Trokielach, gdzie była sprawowana Najświętsza Ofiara przed słynącymi łaskami obrazem Panny Maryi.

Drugim etapem jednodniowych rekolekcji była konferencja wygłoszona przez o. Aleksandra Machnacza SP w Lidzie, w pijarskiej świątyni. Ojciec Aleksandr, między innymi, zwrócił uwagę na obowiązek ciągłej wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi, który spocznie na każdym kandydacie od momentu przyjęcie przez niego sakramentu bierzmowania.
 
Po duchowej konferencji uczestnicy pielgrzymki mogli się wykazać także swoją kreatywnością, podczas pracy w grupach, wyznaczając dla siebie 10 przykazań, którymi pragną żyć od momentu przyjęcia sakramentu Ducha Świętego:

1. W każdą niedzielę, bez wyjątku, uczestniczyć we Mszy świętej; 
2. Regularnie przystępować do sakramentu pokuty i pojednania; 
3. Jak najczęściej przyjmować Komunię świętą; 
4. Pamiętać o codziennej modlitwie; 
5. Aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła; 
6. Pamiętać także o modlitwie różańcowej; 
7. Niezależnie od miejsca przebywania być gotowym do obrony swojej wiary i żyć nią, pozostając wiernym Chrystusowi, Jego przykazaniom i Kościołowi; 
8. Dążyć do głębszego poznania Boga, na przykład, poprzez ciągłe uczestnictwo w katechezie; 
9. Potwierdzać swoją wiarę uczynkami; 
10. Patrząc na świętego, którego imię było wybrane na bierzmowanie, być przykładem prawdziwej wiary dla innych. 
 
Tekst: o. Witalij Słuka SP
Zdjęcia: Ludmiła Kozłowa

Zobacz galerię obrazków z wiadomości - kliknij link