Święcenia diakonatu alumna Łukasza Czuba

Święcenia diakonatu alumna Łukasza Czuba

19 maja 2018 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Poznaniu z rąk księdza biskupa Grzegorza Balcerka Łukasz Czub przyjął święcenia diakonatu.
W uroczystości święceń wzięli udział nie tylko rodzice i przyjaciele nowowyświęconego, ale również przedstawiciele środowisk działających przy parafii, a szczególnie uczniowie, absolwenci i nauczyciele z Zespołu Szkół Zakonu Pijarów, jak i również pijarzy z różnych placówek z Polskiej Prowincji. Wydarzenie uświetnił swoją obecnością zespół muzyczny, który włączył się w oprawę liturgii.
Podczas kazania ksiądz biskup szczególną uwagę zwrócił na rolę diakona, jako sługi ludzi i samego Jezusa Chrystusa. Zaznaczył, że najlepszym wzorem do naśladowania jest Matka Boża, która była pokorną Służebnica Pana.
Na zakończenie uroczystości dk. Łukasz Czub wyraził swą wdzięczność wobec Szafarza Sakramentu Kapłaństwa i kapłanów spotkanych na drodze formacji seminaryjnej oraz wobec rodzin, przyjaciół i wszystkich zaangażowanych w przygotowanie uroczystości.

Więcej zdjęć - TUTAJ