Uroczyste udzielenie sakramentu bierzmowania w Szczuczynie

Uroczyste udzielenie sakramentu bierzmowania w Szczuczynie

16 maja br. w Szczuczynie, w parafii św. Teresy z Avila, ordynariusz grodzieńskiej diecezji, ks. bp Aleksander Kaszkiewicz, udzielił sakramentu bierzmowania. W tym roku do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przystąpiło 68 osób. Wśród kandydatów dużą ilość (aż 20 osób) stanowili wierni z sąsiedniej kaplicy w Rutkiewiczach

Podczas uroczystości homilię wygłosił ks. Jerzy Marcinowicz, odpowiedzialny za katolickie media w diecezji grodzieńskiej. Ksiądz Jerzy, zwracając się do obecnych w świątyni, zwrócił uwagę na to, że współczesny świat potrzebuje ludzi, którzy mają w sobie ducha Bożego. Wspominając imiona świętych męczenników, szczególnie tych, które kandydaci do bierzmowania wybrali sobie za opiekunów, ks. Jerzy życzył przyjmującym sakrament Ducha Świętego odwagi do mężnego wyznawania swojej wiary.
Ks. biskup Aleksander na zakończenie liturgii również zachęcał wszystkich, aby umieścić w swoim życiu Boga na pierwszym miejscu.

Więcej zdjęć: [tutaj]

Wspólnota ze Szczuczyna