Spotkanie ministrantów, chórzystek i rodziców

Spotkanie ministrantów, chórzystek i rodziców

26 maja br. w Szczuczynie, w klasztorze ojców pijarów, odbyło się podsumowanie roku katechetycznego dla poszczególnych grup parafialnych: liturgicznej służby ołtarza oraz chórów: młodzieżowego i dziecięcego.
 

Na zaplanowane spotkanie zostali zaproszeni także rodzice dzieci i młodzieży szczuczyńskiej parafii. Głównym punktem dnia była dla wszystkich wspólna Eucharystia, podczas której uczestnicy modlili się  o pokój, miłość i jedność w swoich rodzinach.
 
Kolejna część spotkania miała charakter typowo rekreacyjny przy pieczeniu kiełbasek oraz w atmosferze różnych ciekawych konkursów i zabaw.
 
Podczas tego wieczoru zostali wybrani i nagrodzeni: najlepszy ministrant roku oraz najlepsza chórzystka roku. Również tym ministrantom i dziewczętom z młodzieżowego chóru Calasanz, którzy kończą szkołę i za niedługo będą wyjeżdżać na studia do większych miast, w ramach podziękowania za długie lata służby przy ołtarzu i upiększanie różnych nabożeństw poprzez śpiew, tradycyjnie były wręczone symboliczne pamiątki.

Na zakończenie spotkania na wszystkich czekała miła niespodzianka – wspólna modlitwa, a wspaniałymi fajerwerkami został zamknięty kolejny 2017/18 katechetyczny rok.
 
Tekst: o. Witalij Słuka SP
Zdjęcia: Andrej Artisz