Boże Ciało 2018 w Warszawie - Siekierkach

Boże Ciało 2018 w Warszawie - Siekierkach

31 maja br. w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną dawniej Uroczystością Bożego Ciała po Mszy Świętej wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Nasz udział w niej jest uroczystym i publicznym oddaniem czci Jezusowi Chrystusowi, obecnemu pod postacią Chleba. Procesja odbywała się w atmosferze uroczystej powagi i rozmodlenia.
Autor zdjęć: p. Jan Magrel
Nadesłał: o. St. Płaszewski