Pierwsza Rowerowa Pielgrzymka z Bolszewa do Sianowa

Pierwsza Rowerowa Pielgrzymka z Bolszewa do Sianowa

28 lipca 2018 r. 55 pielgrzymów z naszej parafii wraz z o. Mariuszem i o. Piotrem pielgrzymowało rowerami do Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie. Pokonując 70 km Pielgrzymi modlili się we własnych intencjach zawierzając Matce Bożej wszystkie swoje sprawy.