Święto Patrona szkoły, ślubowanie nowych uczniów i dzień edukacji.

12 października w pijarskich szkołach w Krakowie obchodzono podwójne święto – Dzień Edukacji Narodowej i Patrona Szkoły (jest nim wszak Stanisław Konarski, bez którego inspiracji wielkie oświeceniowe dzieło Komisji Edukacji Narodowej nie doszłoby do skutku). A jeśli dodać do tego tradycyjną nazwę tego ważnego momentu każdego roku szkolnego – czyli Dzień Nauczyciela – to wyjdzie na to, że świętowano potrójnie. 

Każdy z tych trzech elementów był obecny w szkolnej celebrze. Na holu szkoły spektakl przygotowany przez uczniów pod opieką pani Anny Hawleny-Drożdżak przypomniał najważniejsze myśli księdza Stanisława, a krótki koncert Aleksandry Kąckiej z klasy 2A był rodzajem upominku uczniów dla nauczycieli. Nauczycielom dziękowali też przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, a nade wszystko – ojciec Dyrektor, który wręczył nagrody szczególnie zasłużonym pracownikom Szkoły: paniom Jolancie Przybylskiej i Ilonie Rudce oraz o. Mariuszowi Rabczakowi.  Oczywiście – najważniejsze dokonało się podczas uroczystej Mszy Świętej, kiedy to nowoprzyjęci uczniowie Podstawówki i Liceum złożyli uroczyste ślubowanie.  Wieczór wcześniej – czyli w czwartek 11 października – licealni pierwszacy przyjmowani byli do grona uczniów naszej Szkoły w sposób nieco mniej formalny, czyli podczas tradycyjnych otrzęsin. Na zakończenie trzeba przypomnieć, że oficjalnemu (temu piątkowemu) obchodowi Dnia Edukacji Narodowej towarzyszyła mała wystawa upamiętniająca postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki, przygotowana i poprzedzona prelekcją przez pana Marka Kędziorka, promotora kultu męczeńskiego kapelana Solidarności.