Uroczystość Chrystusa Króla w Krakowie Rakowicach

Uroczystość Chrystusa Króla w Krakowie Rakowicach

W niedzielę 25 listopada w Parafii pw. Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie, chłopcy należący do Liturgicznej Służby Ołtarza przeżywali swoje święto. Wzywając Chrystusa jako swojego Króla odnowili swoje przyrzeczenia. Radością było to, że do grona ministrantów dołączyło 6 nowych chłopaków, którzy przeszli ponad roczny czasie kandydatury.

Uroczystość Chrystusa Króla jest też czasem wdzięczności Bogu za służbę przeszło 50 chłopaków w gronie Służby Liturgicznej Ołtarza naszej parafii - Niech dobry Bóg wynagrodzi ich służbę. 

o. Łukasz Wilusz SP - opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza parafii Imienia Maryi w Krakowie - Rakowicach