KAP duchowy w Warszawie

KAP duchowy w Warszawie

Tegoroczna druga część Kurs Animatora Pijarskiego, tzw. KAP duchowy miał miejsce w pijarskiej szkole w Warszawie od 23 do 25.11.2018r. Wzięła w nim udział młodzież z pijarskich szkół i parafii z Bolesławca, Elbląga, Katowic, Krakowa, Łowicza, Poznania i Warszawy.

Uczestnicy prowadzeni przez o. Jacka, br. Janusza, Kasię, Adama i Franciszka przeżyli duchową drogę diakona Filipa i Etiopa od usłyszenia kerygmatu po zaproszenie do podjęcia misji. Te dni były pełne Ducha Świętego, pełne radości, przyjaźni, głębi, modlitwy, słuchania i odpowiedzi.