Musical o Hiobie w wykonaniu młodzieży z Bolesławca

Musical o Hiobie w wykonaniu młodzieży z Bolesławca

27 listopada 2018 r. w pijarskiej szkole w Bolesławcu został wystawiony musical pt. Nadzieja. Spektakl został przygotowany przez o. Dominika Bochenka oraz młodzież szkoły z Bolesławca.

Treścią musicalu są doświadczenia biblijnej postaci Hioba, jego wewnętrzne przeżycia i trudna walka pełna zmagań o to, by nie stracić nadziei oraz owego głębokiego przekonania, jakie posiada w sercu człowiek sprawiedliwy w oczach Boga, że nasz Pan i Stwórca nigdy nie opuszcza człowieka, nawet wtedy, gdy spotykają go ogromne cierpienia i niewyobrażalne nieszczęścia. W widowisku  wzięli udział uczniowie i absolwenci naszej szkoły. Przedstawienie zostało wystawione dwukrotnie, przed południem dla społeczności szkolnej oraz o godz. 18.00 dla wszystkich chętnych. Musical jest autorskim dziełem duszpasterza naszej szkoły, o. Dominika Bochenka SP. Za każdym razem publiczność nagradzała twórcę i artystów owacjami na stojąco!