Uroczystość Chrystusa Króla w Szczuczynie

Uroczystość Chrystusa Króla w Szczuczynie

25 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla liturgiczna służba ołtarza ze Szczuczyna odnowiła swoje przyrzeczenia. Ministranci na nowo obiecali rzetelną i gorliwą służbę Bogu nie tylko w kościele, przy ołtarzu Pańskim, lecz także poza świątynią, w swoich domach, szkołach itd.

Również w tym dniu liturgiczną formację rozpoczęło dziesięciu nowych kandydatów, którzy na wiosnę przyszłego roku zostaną całkiem przyjęci do LSO i otrzymają ministranckie komże. Swoje przyżeczenia odnowiły także dziewczyny z parafialnego młodzieżowego chóru Calasanz, który został powiększony o cztery nowe osoby.

Wspólnota ze Szczuczyna