Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NM Panny w Sanktuarium na Siekierkach

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NM Panny w Sanktuarium na Siekierkach

W Godzinie Łaski o godz. 12.00 msza święta zgromadziła parafian i pielgrzymów oraz członków grupy, która w ub. roku tutaj zawierzyła się Jezusowi przez Maryję. 

W tym roku grupa, składająca się wiernych z wielu miejscowości Polski ponowiła swój akt zawierzenia. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium o. Tadeusz Suślik. W koncelebrze uczestniczyli księża Pallotyni.

W homilii o. Suślik nakreślił historię kultu święta Niepokalanego Poczęcia NMPanny.

Od wielu wieków istniał kult Niepokalanego Poczęcia Maryi. Układano nabożeństwa, pieśni i godzinki ku czci Niepokalanej. Już na 200 lat przed ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi celebrowano święto u franciszkanów, a szczególnym głosicielem kultu Niepokalanego Poczęcia Maryi był szkocki filozof, franciszkanin, bł. Jan Duns Szkot (1266 – 1308). 

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił Pius IX w 1854 roku. Dogmat ten ogłaszał, że Maryja była wolna od grzechu pierworodnego dzięki cudownej lasce uświęcającej.

Kaznodzieja podkreślił, że również Polacy przyczynili się do obecności kultu Niepodanego Poczęcia. Bp. Paweł Włodkowic, rektor Akademii Krakowskiej już na soborze w Konstancji (1414-1418) domagał się ogłoszenia dogmatu.

W XVI w. prymas Jan Łaski zaprowadził w Polsce święto Niepokalanej, wraz z oktawą.

"Św. Stanisław Papczyński był niezadowolony z małego kultu Niepokalanego Poczęcia NMPanny w zakonie pijarów", mówił o. Suślik. "Domagał się on od przełożonych do wprowadzenia do konstytucji zakonnych kultu Niepokalanego Poczęcia, a nie znalazłszy posłuchu, zakon opuścił", tłumaczył proboszcz. Św. Stanisław Papczyński założył nowe zgromadzenie zakonne księży Marianów, mające na celu oddanie czci Maryi Niepokalanej.

Dalej o. Suślik mówił o łasce, jakiej dostąpiły warszawskie Siekierki poprzez objawienia Matki Bożej i Pana Jezusa Władzi Fronczak w latach 1943 –1949. „Tutaj Matka Boża podyktowała Władzi litanię i koronkę do Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w lipcu 1943 roku.

Pierwsze wezwanie w litanii brzmi: "Matko Niepokalanie poczęta, przyczyń się za nami!", zaś koronka brzmi następująco:

Koronka do Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej

Na dużych paciorkach: Niech będzie błogosławione Imię Maryi Najświętszej, Królowej nieba i ziemi Niepokalanie Poczętej.

Na małych paciorkach: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami i za całym światem.

Na zakończenie trzy razy: O Maryjo bez grzechu poczęta, bądź zawsze z nami i z całym światem.

Na Siekierkach od 3 lat spotyka się wspólnota Duchowych Niewolników Maryi. Kolejne grupy po 33 dniowym przygotowaniu oddają się w opiekę Panu Jezusowi przez Maryję odmawiając akt zawierzenia. Na mszy św. o godz. 18 nowa grupa zwieńczyła 33 – dniowe przygotowanie  podejmując akt zawierzenia.

Anna Dziemska
Foto: Anna Dziemska