Projekt

Projekt "Szkoła Cyfrowych Umysłów" w Elblągu

W ramach projektu odbyły się warsztaty filmowe w plenerze. Młodzi filmowcy Zespołu Szkół Pijarskich w sobotę udali się do Bażantarni, aby rozpocząć realizację filmu. Padł pierwszy klaps...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 mający na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. W szczególności ma na celu kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów. Projekt trwa od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.