Różaniec rodziców za dzieci w Elblągu

Różaniec rodziców za dzieci w Elblągu

Z inicjatywy jednego z rodziców i nauczycieli w Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu oraz członków Bractwa Szkół Pobożnych zawiązała się Róża Różańcowa. 8 stycznia 2019 roku o godz. 17.30 w kaplicy szkolnej została odprawiona Msza święta. Po Mszy świętej miało miejsce spotkanie opłatkowe.  

Różaniec Rodziców powstał bardzo spontanicznie wśród rodziców zatroskanych o losy swoich dzieci. W Różańcu Rodziców codziennie odmawiamy za nasze dzieci jedną dziesiątkę różańca, wspólnie z innymi rodzicami. Prosimy Boga o błogosławieństwo i ochronę dla naszych dzieci. Więcej na ten temat możemy dowiedzieć się na stronie: https://www.rozaniecrodzicow.pl/about