Pielgrzymka z Łowicza do Ziemi Świętej

Pielgrzymka z Łowicza do Ziemi Świętej

W pierwszym tygodniu ferii w województwie łódzkim, wspólnota Kana - Odnowy w Duchu Świętym działająca przy kościele Ojców Pijarów w Łowiczu pielgrzymowała do Ziemi Świętej. Pielgrzymka była zorganizowana przez członków wspólnoty państwa Góreckich pod duchową opieką o. Andrzeja Lisiaka SP i o. Mariusza Kożuchowskiego SP, który gościnnie towarzyszył z parafii w Bolszewie. Wzięło w niej udział 15 osób, pielgrzymka trwała 7 dni.

W tym czasie zwiedzono wszystkie miejsca związane z tajemnicami różańcowymi: Nazaret - gdzie wszystko się zaczęło, Ain Karem miejsce nawiedzenia Św. Elżbiety, Betlejem, Jerozolimę z murami starej świątyni, gdzie Jezus został ofiarowany i znaleziony po trzech dniach. Następnie miejsce Chrztu Jezusa, Kanę Galilejską - gdzie małżonkowie (nie bez wzruszeń) odnowili przysięgę małżeńską oraz miejsce, gdzie dokonał się pierwszy cud, a skąd też bierze nazwę wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, góra Błogosławieństw, Migdalę, Kafarnaum, Tabghę- gdzie dokonał się cud rozmnożenia chleba, Jezus powierzył owczarnię Piotrowi, gdy ukazał się po Zmartwychwstaniu nad jeziorem Genezaret, góra Tabor - Przemienienia, oraz wieczernik w Jerozolimie, Ogród Oliwny, Getsemani, miejsce Biczowania, Cierniem Ukoronowania, Drogę Krzyżową, oraz Golgotę, Grób Pański - pusty, górę Oliwną - która była naszym miejscem wypadowym. W Wieczerniku, który już został wspomniany, pomodliliśmy się o wylanie Ducha Świętego. Nawiedzony został grób Maryi (również pusty), miejsce ostatniej tajemnicy różańcowej odwiedzimy - mamy nadzieję - po śmierci...

W ostatnich dwóch dniach wracając do miejsca przylotu i wylotu na południu Izraela - Eljatu, skorzystaliśmy z atrakcji turystycznych takich jak: kąpiel w Morzy Martwym, zwiedzanie Red Canyon (Czerwony Kanion) na Pustyni Negew, przez którą szli Izraelici po wyjściu z niewoli egipskiej oraz kąpieli w Morzu Czerwonym.

Zapraszamy do galerii zdjęć.