Wyjazd dzieci i młodzieży ze Szczuczyna do Grodna

Wyjazd dzieci i młodzieży ze Szczuczyna do Grodna

2 marca br. dla dzieci i młodzieży ze Szczuczyna została zorganizowana kolejna integracyjna wycieczka do Grodna. W ramach wyjazdu uczestnicy mieli okazję nawiedzić klasztor sióstr nazaretanek oraz Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne, znajdujące się w  tym mieście, a także nieco więcej dowiedzieć się o życiu zakonnym i codzienności seminarzystów.


Druga część wyjazdu miała charakter rozrywkowy, odbyła się gra w laserowy paintball oraz skoki na trampolinie.