Peregrynacja relikwii bł. ks. Józefa Stanka SAC

Peregrynacja relikwii bł. ks. Józefa Stanka SAC

3 marca w parafii św. Kwiryna w Łapszach Niżnych, abp Marek Jędraszewski rozpoczął peregrynację relikwii bł. ks. Józefa Stanka SAC, który urodził się w tej miejscowości. Metropolita zaznaczył podczas homilii jak młodym kapłanem był, kiedy wybuchło powstanie warszawskie. Przyszło mu dać świadectwo swojej wiary, które niewątpliwie objawiało się w towarzyszeniu ludności, byciu z nimi w tych trudnych czasach, w jakich żył.

Józef Stanka urodził się 6 grudnia 1916 r. w Łapszach Niżnych. Święcenia kapłańskie przyjął w 1941 roku w Warszawie z rąk abp Stanisława Galla. Później posługiwał jako kapelan w oddziale Armii Krajowej "Kryska" pod pseudonimem "Rudy". Uczestniczył w powstaniu warszawskim, pomagał ludności cywilnej, opatrywał rannych, towarzyszył umierającym. Kiedy otrzymał propozycję przeprawy na drugi brzeg Wisły - odmówił. Został wzięty do niewoli, był torturowany. 23 września 1944 roku został powieszony na własnej stule. 

W 1999 roku Jan Paweł II ogłosił księdza Józefa Stanka błogosławionym. Tym samym znalazł się on w gronie 108 męczenników II wojny światowej. 

W 2001 roku do Łapsz Niżnych zostały sprowadzone jego relikwie. Wcześniej również jego imię otrzymała Szkoła Podstawowa. 

Uroczystość rozpoczęła peregrynację relikwii w dekanacie niedzickim. 

Homilia abp. Marka Jędraszewskiego

Fot. Joanna Adamik - Archidiecezja Krakowska