Szkolne rekolekcje wielkopostne - Elbląg

Szkolne rekolekcje wielkopostne - Elbląg

W Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu przeżywaliśmy czas rekolekcji wielkopostnych. W dniach 11- 13 marca 2019 roku, nauki rekolekcyjne dla młodzieży klas 8 oraz gimnazjum i LO, oraz dla rodziców i nauczycieli głosił o. Jacek Wolan Sch.P. 

O. Jacek przybliżył postacie świętych pijarów: „Rekolekcje ze świętymi pijarami” – św. Faustyn, św. Pompiliusz i św. Józef Kalasancjusz.

W dniach 18 - 20 marca 2019 roku uczniowie klas 0 - 7 naszej Szkoły Pijarskiej w Elblągu uczestniczyli w ćwiczeniach rekolekcyjnych, które przez trzy dni prowadzili dla nas o. Rafał Stenka Sch.P. i kl. Maciej Lewczuk Sch. P. Rekolekcje odbywały się w dwóch blokach: dla młodszych i starszych, tak by treści były dostosowane do serc słuchających. Dzieci rozważały piękno stworzenia (postać Adama i Ewy), które jest wokół nas i w nich samych. Zastanawiali się nad złem i grzechem (historia Noego), a zakończyli zanurzeni w Eucharystii w osobie Pana Jezusa - najdoskonalszego człowieka, który całość ludzkości wyprowadził z oceanu grzechu i śmierci.