Kapituła Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Kapituła Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

W dniach od 23 do 27 kwietnia w pijarskim domu zakonnym w Hebdowie k. Krakowa będzie obradować Kapituła Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Weźmie w niej udział 40 zakonników z całej Prowincji, w tym także przedstawiciele należących do niej pijarskich wspólnot na Białorusi i w Czechach. 

Obrady kapitulne zostaną poprzedzone czasem skupienia w Poniedziałek Wielkanocny, który poprowadzi ks. Krzysztof Dyrek SJ. Zgodnie z pijarskimi Regułami Kapituła Prowincjalna odbywa się co 4 lata i ma na celu: ocenę minionego czterolecia, wybór nowych władz Prowincji oraz dokonanie planowania najważniejszych zadań na przyszłość. Tegoroczna Kapituła będzie obradować pod hasłem „W Twoich rękach”. Z jednej strony hasło to podkreśla wymiar zaufania Bogu i oddania w Jego ręce tego wszystkiego, co stanowi pijarską przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Z drugiej strony hasło to ma przypominać wszystkim pijarom w Prowincji, że każdy z nich jest wezwany do wspólnego budowania i realizacji pijarskiego charyzmatu, z troską i odpowiedzialnością, bo jest to zadanie złożone także w naszych rękach. W części obrad kapitulnych wezmą udział także przedstawiciele świeckich współpracowników pijarskich, młodzieży oraz członków Bractwa Szkół Pobożnych.