Podsumowanie Kapituły Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Podsumowanie Kapituły Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

W dniach 23-27 kwietnia 2023 r. w Hebdowie k. Krakowa miała miejsce Kapituła Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, która przebiegała pod hasłem: W Twoich rękach. Zebrało się na niej 40 Ojców Kapitulnych, dotychczasowi przełożeni oraz wybrani przedstawiciele z placówek. Był to czas podsumowania czterech lat pracy, wyboru nowego Ojca Prowincjała i planowania kolejnego czterolecia działań Prowincji.

Poniedziałek Wielkanocny był dniem skupienia, przygotowania duchowego, które poprowadził ks. Krzysztof Dyrek SJ. Tego dnia wszyscy uczestnicy Kapituły poznali kandydatów na nowego Ojca Prowincjała, zatwierdzeni wcześniej przez Generała Zakonu Pijarów o. Pedro Aguado. W kolejnym dniu odbyła się inauguracja Kapituły, przedstawienie sprawozdania z działalności Prowincji w minionym czteroleciu. W tym dniu odbyły się również pierwsze spotkania i prace w 6 komisjach: ds. Formacji i Życia Wspólnotowego, ds. Kultury Powołaniowej, ds. Edukacji Formalnej, ds. Duszpasterstwa i Edukacji Nieformalnej, ds. Współpracowników Świeckich oraz ds. Ekonomii i Rozwoju Prowincji, których zadaniem było odniesienie się do przedstawionych wcześniej sprawozdań. Następny dzień rozpoczęła Eucharystia, w której najstarszy uczestnik Kapituły, o. Bogdan Dufaj mówił m.in. o tym, kim powinien być prowincjał – dobry pasterz, przełożony. Tego właśnie dnia odbyły się wybory nowego prowincjała oraz jego asystentów. Jeszcze przed południem został nim o. Mateusz Pindelski. Po ogłoszeniu wyników, nowo wybrany Ojciec Prowincjał złożył wyznanie wiary, które było potwierdzeniem przyjęcia przez niego urzędu. Tego samego dnia dokonano wyboru czterech asystentów. Zostali nimi kolejno: Asystent ds. parafii – o. Tomasz Jędruch, Asystent ds. szkół – o. Sławomir Dziadkiewicz, Asystentem ds. formacji początkowej – o. Józef Matras oraz Asystent ds. duszpasterstwa młodzieży i komunikacji – o. Jacek Wolan. Dokonano też wyboru dwóch przedstawicieli, którzy wraz z Ojcem Prowincjałem będą reprezentować naszą Prowincję na Kapitule Generalnej w 2021 roku: o. Józef Matras i o. Jarosław Pabian. Ich zastępcami zostali wybrani o. Witold Petelczyc oraz o. Grzegorz Misiura. Podczas trzeciego dnia Kapituły do grona pijarów dołączyli przedstawiciele współpracowników świeckich z Bractwa Szkół Pobożnych i naszych szkół – p. Ilona Rudka i p. Bożena Wojciechowska oraz młodzieży – Katarzyna Barnaś oraz Rafał Cycoń. Podzieli się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i doświadczeniami współpracy z pijarami. Tego dnia uczestniczyli oni również w pracach Komisji. W przedostatnim dniu Kapituły odbyło się głosowanie nad wnioskami, propozycjami na kolejne cztery lata. Był to też czas podsumowania pracy w Komisjach i przedstawienie planowania.

Kolejna Kapituła odbędzie się ponownie za cztery lata.