W Krakowie zakończyła się 18. Parafiada Środowisk Pijarskich

W Krakowie zakończyła się 18. Parafiada Środowisk Pijarskich

Od 1 do 4 maja br. w Krakowie miała miejsce 18. Parafiada Środowisk Pijarskich im. o. Józefa Jońca. W tegorocznej imprezie wzięło udział 160 osób; grupy z Bolszewa, Elbląga, Katowic, Poznania, Łowicza, pijarskiej parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej z Krakowa, Łapsz Niżnych, Rzeszowa oraz Warszawy. 

Pierwszym punktem programu był tzw. pogodny wieczór, który na celu miał integrację przybyłych do Krakowa parafiadowiczów. Dzień zakończył się modlitwą maryjną. 

Prawdziwy sportowiec wie, jakie wartości w życiu i sporcie są najważniejsze, dlatego drugi dzień rozpoczął się wspólną Eucharystią. Bezpośrednio po śniadaniu miał miejsce konkurs wiedzy. Uczestnicy mieli za zadanie wykazać się wiedzą dotyczącą polskiej piłki nożnej. Sporo emocji wprowadził turniej piłki nożnej. Uczniowie szkół podstawowych rozgrywali mecze na sali gimnastycznej a gimnazjaliści na boisku typu orlik przy Szkole Podstawowej nr 64. W południe odbył się bieg przełajowy. Wieczorem uczestnicy udali się do centrum Krakowa, gdzie mili okazję poznać miasto przez udział w grze miejskiej.

3 maja – dzień ważny dla każdego Polaka, rozpoczął się Eucharystią podczas której dzieci i młodzież odnowili Śluby Jasnogórskie. Także ten dzień był pod znakiem siatkówki i koszykówki także przyniósł wiele emocji. Nie zabrakło łez radości, żalu z powodu porażek, uśmiechu z powodu wspaniałego współzawodnictwa. Wieczorem młodzi zwycięzcy parafiadowicze zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami oraz nagrodami. Dzień zakończył się modlitwą wieczorną.

Wspólne spędzanie czasu, zmaganie się na boisku, radość i wielkie emocje zakończyła Eucharystia dnia czwartego. Uczestnicy spotkali się przy ołtarzu w kościele parafialnym pw. Najświętszego Imienia Maryi na porannej Eucharystii. Po śniadaniu miała miejsce uroczystość uhonorowania zwycięzców klasyfikacji ogólnej medalami.  

Wyniki klasyfikacji ogólnej:

I miejsce - Reprezentacja z Zespołu Szkół im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu
II miejsce – Reprezentacja Szkół Pijarskich im. o. Onufrego Kopczyńskiego z Warszawy
III miejsce - Reprezentacja Szkół Pijarskich im. Królowej Pokoju z Łowicza

Parafiada została zorganizowana przez Fundację Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego oraz Zespół Szkół Pijarskich im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie w ramach ogólnopolskiego projektu "Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało" 2018 koordynowanego przez Stowarzyszenie Parafiada z Warszawy. Czym jest Parafiada? PARAFIADA jest całorocznym programem wychowawczym i profilaktycznym realizowanym w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich, klubach sportowych, domach dziecka, świetlicach i ogniskach w jedności z parafią. Program jest kontynuacją bogatej, 400-letniej, tradycji Zakonu Pijarów w świecie. Pierwszym jego celem jest pełny i harmonijny rozwój człowieka od najmłodszych lat, poprzez wszechstronne, aktywne i równoczesne kształtowanie: umysłu, serca i ciała. Program opiera się o trzy, powiązane ze sobą i przenikające się idee: piękna, dobra i prawdy. Symbolicznym streszczeniem programu jest wskazanie miejsc jego realizacji: stadion, teatr, świątynia. 

Pierwszy program Parafiady sformułowano w roku 1988 pod kierunkiem śp. o. Józefa Jońca SP, a rok później, po raz pierwszy zrealizowano go w Krakowie. Idea Parafiady zataczając coraz szersze kręgi i wychodząc poza granice Polski, stała się imprezą międzynarodową.