76 lat od pierwszego objawienia na warszawskich Siekierkach

76 lat od pierwszego objawienia na warszawskich Siekierkach

Właśnie minęło 76 lat od dnia, gdy po raz pierwszy Matka Boża ukazała się na drzewie wiśni na Siekierkach 12-letniej Władzi Fronczak. Co zmieniło się na Siekierkach od tego czasu? Jest okazałe Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, jest regularna komunikacja miejska, jest Trasa Siekierkowska, jest nowa pijarska szkoła. 

Rokrocznie 3 maja w święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski odbywają się tutaj uroczystości odpustowe. Uczestniczą w nich liczni pielgrzymi, w tym tercjarze franciszkańscy, a sumie odpustowej przewodniczy biskup.

Franciszkańscy tercjarze zaczęli przybywać tutaj wraz z pocztami sztandarowymi przed kilkunastoma laty, aby towarzyszyć swojej współ-siostrze z III zakonu św. Franciszka, Władysławie Papis, wizjonerce z Siekierek.

Tego roku uroczystościom odpustowym przewodniczył biskup pomocniczy warszawski, bp Piotr Jarecki. W koncelebrze uczestniczyło wielu księży diecezjalnych i zakonnych, opiekunów grup tercjarskich.

Brak jest na Siekierkach spotkań z panią Władzią, jej ciekawych opowiadań o spotkaniach z Matką Bożą i Panem Jezusem, o wydarzeniach w czasie wojny i o historii tego miejsca.

Trzecia rocznica śmierci Władysławy Papis (1930 – 2016) minęła 16 kwietnia br.

Pamiętamy jej głos i modlitwę, skupioną poważną twarz i miły uśmiech.

Na Siekierkach obok sanktuarium wyrosła nowa, kolorowa szkoła, pojawia się coraz więcej inicjatyw duszpasterskich.

Nie zapominajmy jednak, że w tym miejscu wszystko rozpoczęło się 3 maja 1943 r., kiedy na drzewie wiśni po raz pierwszy ukazała się Władzi Matka Boża.

Warto też przypominać często wiernym o objawieniach w Warszawie na Siekierkach, o orędziach, otrzymanych przez Władzię.

13 października 1943 Matka Boża wzywała do modlitwy: „Dziateczki kochane, dążcie do Mnie i Syna Mojego, a okryję was swoim płaszczem i nic wam się złego nie stanie”.

Szczególnie teraz właśnie trzeba rozpowszechniać kult Matki Bożej i Pana Jezusa z warszawskich Siekierek, gdy dzieci zagrożone są metodyczną demoralizacją w szkole, którą chce wprowadzić od września w szkołach prezydent Warszawy.

Właśnie obecnie, kiedy różne nienawistne, bezbożne grupy profanują wizerunek Matki Bożej, wchodzą do kościołów, żeby tam propagować swoje przywiązanie do grzechów sodomickich wśród wiernych, przypominajmy, że Matka Boża i Pan Jezus żądali modlitwy i miłości. 18 czerwca 1943 Pan Jezus przekazał orędzie: „Oto Serce Moje, które tak bardzo umiłowało serca wasze. Miłujcie i wy Serce Moje.”.

Kult Matki Bożej i Pana Jezusa na warszawskich Siekierkach trwa nieprzerwanie od maja 1943 roku.

Wierni oczekują na decyzję władzy kościelnej i zatwierdzenie objawień Jezusa i Maryi na warszawskich Siekierkach.

Odwiedzajmy Sanktuarium na Siekierkach. Tam oczekuje nas Pan Jezus i Matka Boża. Tak wezwał nas Pan Jezus 26 września 1943: „Krzyż niech ci będzie godłem, szkaplerz pancerzem. Wiara, nadzieja i miłość – to wszystko dla ciebie. Jak białe gołąbki i owieczki przychodzą do mnie, tak i wy dziateczki przychodźcie.”

Anna Dziemska

Foto: Anna Dziemska

Początki Sanktuarium

Orędzia z warszawskich Siekierek