Diecezjalne Dni Młodzieży w Szczuczynie

Diecezjalne Dni Młodzieży w Szczuczynie

6 maja w parafii św. Teresy z Avila w Szczuczynie rozpoczęły się Diecezjalne Dni Młodzieży, w których wzięło udział około 1000 osób z różnych parafii grodzieńszczyzny i nie tylko. Uczestnikami spotkania byli także młodzi przedstawiciele z Archidiecezji Mińsko-mohylewskiej. Hasłem tegorocznych dni młodzieży, które odbywają się w diecezji już po raz 26, stały się słowa: „Idąc za przykładem Maryi będę służyć Panu.”

Zdanie to jest kontynuacją tematu Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce w Panamie w miesiącu styczniu bieżącego roku. Organizatorzy DDM wzięli sobie za cel pomóc młodym ludziom zrozumieć, że pełne szczęście, jako chrześcijanie, osiągniemy tylko wtedy, gdy jak Maryja, pełni ufności i prostoty będziemy służyć Panu i wypełniać Jego wolę.

Na rozpoczęcie spotkania, przez ks. biskupa Józefa Staniewskego, odpowiedzialnego w Konferencji Episkopatu Białorusi za duszpasterstwo młodzieży, została odprawiona uroczysta Eucharystia. W pierwszy dzień młodzież miała także okazję wysłuchać dość ciekawą konferencje o. Jerzego Nachodki OCD na temat: Sens i cel posługiwania w życiu chrześcijanina. Centralnym wydarzeniem dni młodzieży był 7 maja. Młodzi uczestnicy, jak również i szczuczyńscy parafianie, mieli okazję spotkać się i wspólnie modlić na mszy świętej z apostolskim nuncjuszem na Białorusi arcybiskupem Gaborem Pinterem. Podczas swojej homilii arcybiskup zaznaczył, że każda osoba dzisiaj może stać się „małą Maryją”, aby nieść światu Chrystusa przez posługę miłości, począwszy od najbliższych: rodziny, przyjaciół, znajomych, aż wreszcie do wszystkich, którzy szukają prawdy, pomocy, wrażliwego serca, modlitwy itd. Arcybiskup Gabor obiecał, że przekaże papieżowi Franciszkowi to, co na swoje oczy zobaczył w Szczuczynie: radość, wiarę i miłość, jaką były przepełnione serca młodych uczestników. Drugi dzień dla uczestników był bardzo intensywny: praca w małych grupkach, przedstawienie parafialnych grup, śpiewy, tańce, teatralne przedstawienia, to wszystko czekało na młodzież w kolejnym dniu spotkania DDM. Dzień podsumowany został specjalnym nabożeństwem ku czci Najświętszej Pannie Maryi, podczas którego młodzież powierzyła siebie Bogu, przez ręce Jego Matki. W ostatni dzień spotkania młodzież, zebrana na mszy świętej, której przewodniczył ordynariusz diecezji grodzieńskiej, ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz, podziękowała Bogu za możliwość kolejnego udziału w DDM, za łaskę bycia częścią młodego Kościoła. W swojej homilii, ksiądz biskup jeszcze raz przypomniał wszystkim obecnym hasło tegorocznego spotkania, tłumaczył, że Maryja zostawiła wszystkim pokoleniom najpiękniejszy przykład służby Bogu.

Spodziewamy się, że tegoroczne spotkanie młodzieży diecezji grodzieńskiej zaowocuje w życiu każdego z uczestników tego wydarzenia.

Tekst według catholic.by i grodnensis.by

Zdjęcia: Anastazja Cybulska, Andrzej Artisz, Palina Baranowska, Waleria Jachimczyk