Pielgrzymka do Trokiel

Pielgrzymka do Trokiel

Pod koniec kwietnia kandydaci przygotowujący się do sakramentu bierzmowania w Szczuczynie wyjechali na pielgrzymkę do sanktuarium Maryjnego w Trokielach, dzie również była sprawowana Najświętsza Ofiara przed słynącym łaskami obrazem Matki Bożej.

Kandydaci do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej w tym miejscu w swoich modlitwach prosili o dar mocnej i wytrwałej wiary dla siebie, a także o konieczne siły, by żyć i jeśli zajdzie taka potrzeba, móc obronić tą wiarę w Pana.