Bierzmowanie w Szczuczynie

Bierzmowanie w Szczuczynie

15 maja br. w Szczuczynie pomocniczy biskup diecezji Grodzieńskiej Józef Staniewski udzielił 38 wiernym parafianom sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. 

Podczas uroczystej Eucharystii ks. biskup Józef zwrócił się do kandydatów do bierzmowania z zachętą, by zawsze trzymać się wiary swoich przodków, by odważnie wyznawać, bronić i żyć ją. Na zakończenie mszy świętej młodzież i dorośli wyrazili swoją wdzięczność księdzu biskupowi za otrzymany dar, a także podziękowali wszystkim kapłanom za obecność oraz modlitewne wsparcie podczas Liturgii. Do przyjęcia sakramentu Ducha Świętego kandydaci przygotowywali się przez dwa lata uczestnicząc w katechezach, nabożeństwach okresowych i specjalnie przygotowanych rekolekcjach przed samą uroczystością bierzmowania.