Wyniki egzaminów naszych szkół

Wyniki egzaminów naszych szkół

Realizując charyzmat naszego Zakonu oraz starając się podążać za nauką św. Józefa Kalasancjusza, staramy się jak najlepiej wychowywać dzieci i młodzież. Jednym z efektów naszej pracy są wyniki egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalistów, które pomogą realizować naszym uczniom marzenia.

Gratulujemy wszystkim nauczycielom oraz uczniom wspaniałych wyników. Jesteśmy w Was dumni!