Nowi lektorzy w Krakowie

Nowi lektorzy w Krakowie

16 czerwca 13 ministrantów z parafii Kraków-Wieczysta i Kraków-Dzielskiego przyjęło błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora z rąk Ojca Prowincjała Mateusza Pindelskiego, który również przewodniczył Eucharystii w parafii na Rakowicach.

Program kursu, który rozpoczął się na początku października ubiegłego roku obejmował zajęcia z teologii życia wewnętrznego, biblistyki, liturgiki, fonetyki i dykcji. Z parafii na Wieczystej błogosławieństwo przyjęło 9 ministrantów, natomiast z Dzielskiego 4, których przygotowali do pełnienia tej posługi o. Piotr Recki, o. Radek Boboń oraz p. Maciej Małysa. 

W uroczystości wzięli również udział rodzice i rodziny lektorów, którzy wspierali ich podczas przygotowań. 

W myśl wygłoszonego kazania, życzymy młodym lektorom wytrwałego pełnienia obowiązków i nieustannego zaangażowania w życie parafii. 

Do podziękowań i życzeń dołącza się o. Piotr Recki SchP - prowincjalny moderator LSO: "Bardzo dziękuję duszpasterzom LSO, którzy zadbali o to, by ich środowiska miały na kursie swoich reprezentantów. Dziękuję osobom, które w tym roku podjęły się prowadzenia spotkań i warsztatów. Za prowadzenie zajęć i koordynację spotkań szczególnie dziękuję o. Radkowi Boboniowi SchP."