Poświęcenie nowej szkoły w Rzeszowie

Poświęcenie nowej szkoły w Rzeszowie

Dnia 11 września 2019 r. odbyło się uroczyste poświęcenie Pijarskiego Kompleksu Edukacyjnego w Rzeszowie, które jest siedzibą Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza. Poświęcenie odbyło się w obecności przedstawicieli władz kościelnych, państwowych i samorządowych.

W uroczystości wzięli udział: JE ks. bp Edward Białogłowski – biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej, o. Miguel Girárldez – Asystent Generalny Zakonu Pijarów na Europę, p. Adam Kwiatkowski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, p. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, p. Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, p. Henryk Wolicki - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. oświaty, opieki społecznej i osób niepełnosprawnych.

Znajdujemy się w głównym wejściu do szkoły – mówił na powitanie o. Mateusz Pindelski, przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów – umieszczone tutaj symbole mówią o wszystkim, co dzieje się w tym budynku: drzewo wyobraża proces wychowania człowieka i jego owoce, pomnik św. Józefa Kalasancjusza przedstawia patrona szkoły otwartego na przyjęcie każdego dziecka, żeby uczyć je pobożności i wiedzy. Jego myśl wypisana na pamiątkowej tablicy podkreśla, że celem kształcenia i wychowania dziecka jest szczęśliwy bieg całego jego życia – dodał o. Prowincjał.
Po obrzędzie poświęcenia figury Kalasancjusza, kaplicy szkolnej i sal lekcyjnych w nowym budynku sprawowano Eucharystię. Na zakończenie Ksiądz Biskup odniósł się do nauczania św. Jana Pawła II: każdy człowiek potrzebuje dwóch skrzydeł, żeby zbliżać się do Prawdy – powiedział – są nimi rozum i wiara. Idea pijarskiego wychowania zawiera się w haśle Zakonu: pobożność i nauka.
Ta szkoła – mówił w homilii o. Prowincjał – jest darem społeczności  Rzeszowa potwierdzonym przez decyzje władz samorządowych. Jest ona darem Prowincji poprzez zaangażowanie i odwagę współbraci oraz podjęty wysiłek największej inwestycji w powojennej historii. Powstała dzięki pracy projektantów i wykonawców oraz dzięki licznym osobom prywatnym i firmom, które wsparły finansowo budowę i wyposażenie. Ten dar staje się zadaniem – dodał – ponieważ wychowanie jest spotkaniem osób, dzieci i nauczycieli, którzy chcą przekazać sobie najcenniejszy dar, pełnię człowieczeństwa, którym jest spotkanie z Bogiem w Jezusie Chrystusie.
Panie Jezu, Ty wiesz – modliły się w czasie Mszy św. dzieci - jak trudno jest rano wstać i iść do szkoły bez względu na pogodę. A w szkole trzeba uważać i nie bujać w obłokach. Często są też sprawdziany. Ale dziękujemy Ci za naszych nauczycieli, dziękujemy za kolegów, tych dobrych i tych, którzy są dla nas mniej mili. Dzięki Ci za trud odrabiania lekcji, bo miło jest później dostawać dobre stopnie. Prosimy Cię, Panie Jezu, o dar mądrości i umiejętności rozwijania naszych zdolności.

Pijarzy przybyli do Rzeszowa w 1655 r. na zaproszenie księcia Jerzego Sebastiana Lubomirskiego i po trzech latach otworzyli szkołę w centrum miasta przy obecnej ul. 3 Maja, w miejscu, które do dziś służy edukacji i Kościołowi. Collegium Ressoviense pijarów promieniowało na całą prowincję jako ośrodek oświaty i kultury, którego jednym z nauczycieli był najsłynniejszych pijar polskiego oświecenia Stanisław Konarski. Kształcili się w tym miejscu pierwsi polscy ekonomiści, instrumentaliści i kompozytorzy, działała przyklasztorna apteka. Zabory i decyzja cesarza Józefa II w 1784 r. przerwała tę historię. Dopiero w 1974 r. za zgodą bpa Ignacego Tokarczuka pijarzy wrócili do Rzeszowa na nowe miejsce w dzielnicy Wilkowyja i już rok później przystąpili do budowy kościoła pw. św. Józefa Kalasancjusza. Dzięki zaangażowaniu wielu osób po 235 latach w Rzeszowie ponownie otwarto szkołę pijarską.