Z historia objawień na warszawskich Siekierkach

Z historia objawień na warszawskich Siekierkach

We wrześniu przypadają kolejne rocznice związane z objawieniami na warszawskich Siekierkach, gdzie w latach 1943 - 1949 Władysława Fronczak-Papis doświadczyła wizji Matki Bożej i Pana Jezusa. Orędzia to zachowują swoją aktualność również dzisiaj. Zapraszamy pielgrzymów do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, do kaplicy na miejscu objawień oraz do kościoła sanktuaryjnego.

Dnia 8 września 1943 r. Matka Boża objawiła się Władzi jako królowa i powiedziała: „Popatrz, jaki jest Mój majestat. Módlcie się i przychodźcie do Mnie, a okryję was swoim płaszczem". Z kolei 26 września tego samego roku Pan Jezu polecił Władzi modlić się i śpiewać pieśń „Pobłogosław Jezu drogi". Przekazał też następujące orędzie: „Krzyż niech ci będzie godłem, szkaplerz pancerzem. Wiara, nadzieja i miłość – to wszystko dla ciebie. Jak białe gołąbki i owieczki przychodzą do mnie, tak i wy dziateczki przychodźcie".

W czasie ostatniego z objawień, 15 września 1949 r.  Pan Jezus powiedział: „Przyszedłem przypomnieć wam, że jestem z wami. Odchodzę, a wy zanoście prośby do Matki Mojej, bo Ona was teraz słucha”. Objawienia Matki Bożej zakończyły się również we wrześniu, 9 dnia tego miesiąca 1945 r.