Licealiści z Łowicza na Jasnej Górze

Licealiści z Łowicza na Jasnej Górze

24 września uczniowie z klasy II Pijarskiego Liceum Królowej Pokoju udali się na pielgrzymkę do Częstochowy, w czasie której odbyło się 19. Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich. Tematem spotkania były słowa z 1 Listu do Koryntian: Wszystkie wasze prawy niech się dokonują  w miłości!

Spotkanie zgromadziło ok. 2 tysięcy młodzieży ze Szkół Katolickich z całej Polski. Nad spotkaniem czuwał przewodniczący Rady Szkół Katolickich - ks. Zenon Latawiec. Podczas Forum młodzi mogli wziąć udział konferencji O miłości, którą wygłosił biblista, ks. dr Wojciech Węgrzyniak. Swoim świadectwem podzieliła się również rodzina Chorosińskich. 

Celem organizowania Forum jest wspieranie formacji i wychowania młodzieży szkół katolickich - mówiła Maria Chodkiewicz, członek Zarządu Rady Szkół Katolickich - ma ono nie tylko wymiar formacyjny, ale także wspólnotowy. Pokazać im, że nie są sami, że wyznając te same wartości tworzymy jedną, wielką wspólnotę - kontynuowała. 

O godz. 13.30 w bazylice na Jasnej Górze odbyła się msza święta, której przewodniczył bp Marek Mendyk, asystent Rady Szkół Katolickich. Można spędzić swoją młodość w rozkojarzeniu, prześlizgując się po powierzchni życia, ospale, będąc niezdolnym do pielęgnowania głębokich relacji, niezdolnym do tego, żeby wejść w istotę ducha, istotę życia, i w ten sposób przygotowujemy sobie przyszłość ubogą, bez treści, ale można też spędzić młodość pielęgnując to co piękne, wspaniale przygotowując się tym samym na przyszłość pełną życia, wewnętrznego duchowego bogactwa - powiedział podczas homilii biskup. 

Podczas spotkania każdy mógł również wziąć udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu. Całosci wydarzenia towarzyszyła oprawa muzyczna zespołu Projekt Faustystem z Aleksandrą Nykiel.

Na koniec wydarzenia młodzież nawiedziła Kaplicę Cudownego Wizerunku, po czym udałasię w podróż powrotną. Dziękujmy Bogu za takie spotkania oraz osoby przyczyniające się do rozwoju Szkół Katolickich.